• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
0
9
0
2
2
Tin tức sự kiện 26 Tháng Tư 2024 7:50:00 SA

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 98/2023/QH15 giai đoạn 2024 - 2025


(HCM CityWeb) – Chủ tịch UBND TP đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 98/2023/QH15 giai đoạn 2024 - 2025.

 

 

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của toàn hệ thống chính trị Thành phố trong việc xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng yếu và có tính đột phá, là điều kiện thuận lợi để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khai thác, khơi thông và phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược để Thành phố phát triển nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.

 

 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội và tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết số 98/2023/QH15, Chỉ thị số 27-CT/TU của Thành ủy, Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của HĐND Thành phố.

 

 

Công khai công tác chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trong việc cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 98/2023/QH15.

 

 

Nêu cao trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15.

 

 

Tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân và xã hội. Phát huy vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội Thành phố; lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, người dân và doanh nghiệp trước khi ban hành cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện; hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện của người dân, doanh nghiệp.

 

 

Thời gian: Giai đoạn 2024 – 2025; địa điểm: TPHCM và các tỉnh, thành khác.

 

 

Hình thức tuyên truyền

 

Thông qua tất cả các loại hình báo chí; huy động, sử dụng mọi phương tiện thông tin đại chúng, gồm: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và cổng thông tin điện tử hoặc các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các tổ chức chính trị - xã hội.

 

Thông qua các nền tảng công nghệ, mạng xã hội với nhiều hình thức đa dạng như đồ họa, đoạn phim ngắn,

 

Thông qua Diễn đàn “Dân hỏi - Chính quyền trả lời”: Lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành và các cá nhân, đơn vị liên quan sẽ trực tiếp trả lời, tương tác với người dân qua chương trình phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.

 

Thông qua hệ thống truyền thanh cấp huyện, truyền thanh cấp xã; thông tin trên bảng tin công cộng, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện - văn hóa xã; thông tin trên trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; truyền thông trên các nền tảng công nghệ (mạng xã hội, tủ sách điện tử, các ứng dụng chức năng…).

 

Thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn chuyên đề cung cấp thông tin về nội dung, kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

 

Thông qua các hội nghị do các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức chủ động tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai Nghị quyết của Quốc hội đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân, tổ chức bằng những hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, địa phương.

 

Thông qua đội ngũ báo cáo viên; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên các cấp.

 

Nội dung trọng tâm tuyên truyền

 

1. Về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết số 98/2023/QH15:

 

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Thành phố, đặc biệt là các Nghị quyết của Thành ủy và Kế hoạch triển khai của UBND Thành phố về việc xây dựng, thực thi Nghị quyết theo lộ trình cụ thể.  Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức tạo sự thống nhất của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15.

 

 

Tuyên truyền các giá trị mang lại của Nghị quyết số 98/2023/QH15 đối với chính quyền, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trên địa bàn.

 

Tuyên truyền về vai trò và ý nghĩa của Nghị quyết số 98/2023/QH15 đối với sự phát triển của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

 

2. Truyền thông các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 98/2023/QH15

 

Tuyên truyền các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND Thành phố.

 

Truyền thông đậm nét các vấn đề: khơi thông và huy động nguồn lực; phân cấp, phân quyền; cho phép Thành phố được thực hiện những quy trình, thủ tục rút gọn để thuận lợi và giảm thời gian.

 

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng và bám sát thực tế các nội dung về lợi ích được kỳ vọng mang lại cho người dân khi Nghị quyết được triển khai.

 

Tuyên truyền về nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, các tổ chức liên quan trong triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15.

 

Tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW, Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố; phát huy mạnh mẽ ý chí, quyết tâm, nghị lực, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của nhân dân; nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

 

3. Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; sự đồng thuận của xã hội trong quá trình triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 tại đơn vị, địa phương. 

 

4. Tập trung: Tuyên truyền những hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 (cấp Trung ương và Thành phố), nhấn mạnh những nỗ lực, quyết tâm để chuyển hóa các nội dung của Nghị quyết thành quyết sách thực tế.

 

Tuyên truyền chương trình hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trong triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15; lan tỏa những cách làm, mô hình sáng tạo, mang lại hiệu quả cao; những nhân tố dám nghĩ, dám làm, dám hành động để thực hiện tốt Nghị quyết này.

 

Tuyên truyền những kết quả, những công trình, dự án, những quyết sách mang lại sự thay đổi đột phá cho TPHCM nói riêng và cho Vùng kinh tế trọng điểm Kinh tế phía Nam nói chung.

 

Tuyên truyền kết quả việc triển khai thực hiện Chủ đề năm 2024 “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15”.

 

Minh Thư

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 167    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm