• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
0
4
1
4
9
1
Hoạt động Đảng - Đoàn thể 31 Tháng Bảy 2019 6:05:00 CH

Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019 về xây dựng Đảng, Chính quyền và Đoàn thể của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Ngày 31/7/2019, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2019 về xây dựng Đảng, Chính quyền và Đoàn thể với sự tham dự của Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng các Đoàn thể, cán bộ chủ chốt của Sở, cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. Hội nghị còn có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thái Thị Bích Liên – Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố.

Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, Đảng ủy Sở đã ban hành Nghị quyết số 146-NQ/ĐU ngày 05/3/2019 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, Chương trình công tác năm 2019 số 25-Ctr/ĐU ngày 11/3/2019 của Đảng bộ Sở và quán triệt triển khai thực hiện ở các chi bộ trực thuộc với lộ trình cụ thể theo những nhiệm vụ được Thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố giao. Hội nghị đã đánh giá được trong 06 tháng đầu năm, Đảng ủy Sở đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Sở góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của thành phố năm 2019 như sau: Đối với  nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 theo Quyết định số 6069/QĐ-UBND ngày 28 /12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố có 02/04 nhiệm vụ đã hoàn thành. Đối với nhiệm vụ cụ thể theo Quyết định số 6069/QĐ-UBND ngày 28 /12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố có 30/60 nhiệm vụ đã hoàn thành.

 Đảng ủy Sở đã triển khai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở. Đồng thời, đảng ủy Sở cũng đã tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề nhân dịp sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Sở đến toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở, cán bộ chủ chốt ngoài đảng và các Đoàn thể của Sở để quán triệt việc học tập và làm theo.

Với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Sở đã ban hành Hướng dẫn số 17-HD/ĐU ngày 12/3/2019 để hướng dẫn các chi bộ và các Đoàn thể trực thuộc Sở đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chủ đề hằng năm; tiếp tục duy trì thực hiện việc đăng ký rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng, thiết thực của từng cán bộ, đảng viên, tiếp tục làm chuyển biến nhận thức và hánh động. Đồng thời, triển khai việc thực hiện Phiếu đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chủ chốt ngoài đảng theo mẫu mới năm 2019 của Đảng ủy Khối.

 

Đồng chí Thái Thị Bích Liên – Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thái Thị Bích Liên, ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Sở TN&MT, đồng thời chỉ đạo Đảng bộ Sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận. Thực hiện tốt các nhiệm vụ do Thành ủy, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố giao. Tăng cường công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, sớm phát hiện các sự việc phát sinh, kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ nâng cao hiệu quả thực hiện và đưa Chị thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chủ đề hang năm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thanh tra công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Tập trung công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ để bảo đảm hoàn thành chi tiêu của cả nhiệm kỳ.

 

Một số hình ảnh tại Hội ảnh

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Sở đã tổ chức trao tặng 02 Cờ thi đua do Ủy ban nhân dân Thành phố tặng cho 02 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018 là Phòng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Trung tâm Đo đạc bản đồ; trao tặng giấy khen cho 14 tập thể lao động xuất sắc năm 2018 do Ủy ban nhân dân thành phố tặng. Đồng thời, Đảng ủy Sở đã biểu dương, tặng giấy khen cho 04 tập thể và 10 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp cơ sở năm 2019. Bên cạnh đó, Đảng ủy Sở đã đề xuất và được tuyên dương cấp khối 02 tập thể, 03 cá nhân và các cá nhân này cũng đã tham gia hoạt động về nguồn “ Hành trình về quê Bác” tại Nghệ An, Ninh Bình, Hà Nội, Hòa Bình.

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 902    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm