• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
2
0
1
6
4
1
Thông tin cần biết 03 Tháng Mười 2023 11:00:00 SA

Triển khai Đề án phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông TPHCM

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023.

 

 

 

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển kè sông và kinh tế dịch vụ ven sông TPHCM, giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025”, đáp ứng các mục tiêu và nhiệm vụ của đề án.

 

 

Kế hoạch cũng nhằm lựa chọn các giải pháp khả thi, phương thức thực hiện có hiệu quả để đảm bảo nội dung và tiến độ triển khai đề án. Tổ chức triển khai và chuyển giao yêu cầu về bổ sung quy hoạch phát triển không gian, các hành lang, khu vực phát triển vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2040.

 

 

Nội dung thực hiện

 

 

Kế hoạch đề ra các nội dung thực hiện gồm: Rà soát quy hoạch dọc sông Sài Gòn. Đề xuất ý tưởng quy hoạch cho hành lang sông Sài Gòn. Tích hợp phân vùng không gian, tham gia có ý kiến vào các Đề án ngành, lĩnh vực có liên quan. Đề xuất lộ trình phát triển áp dụng vào nghiên cứu vào công tác lập quy hoạch chung Thành phố.

 

 

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và báo cáo tiến độ, kết quả về UBND TP. Sở Quy hoạch - Kiến trúc chịu trách nhiệm tham mưu UBND TP cập nhật hoặc điều chỉnh các chủ trương, chương trình kế hoạch thực hiện; tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị báo cáo UBND TP xem xét, chấp thuận tích hợp các nội dung có liên quan của Đề án vào công tác lập đồ án quy hoạch chung Thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Minh Thư

 

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 252    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm