• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
2
0
1
9
3
1
Thông tin cần biết 27 Tháng Mười 2023 2:15:00 CH

Thực hiện nghiêm việc ký số, áp dụng đồng bộ chữ ký số đến từng cán bộ, công chức, viên chức

(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TP đã có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TP Phan Văn Mãi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TP quý III năm 2023.

 

 

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TP quý III năm 2023, ngày 17/10/2023

Sau khi nghe báo cáo của Sở Nội vụ và ý kiến phát biểu của các cơ quan, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính TP Phan Văn Mãi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

Về rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2024; căn cứ kết quả đánh giá 9 tháng đầu năm 2023, Kế hoạch CCHC năm 2023, các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2024. Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các điểm nghẽn trong cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số được Văn phòng Chính phủ trao đổi để tham mưu UBND TP giải pháp và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

 

Tăng cường trách nhiệm công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu, từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ được phân công. Tập trung giải quyết hồ sơ tồn đọng, không để tồn đọng hồ sơ mới, tìm nguyên nhân, giải pháp, giao nhiệm vụ cho từng chuyên viên phụ trách.

 

Rà soát quy trình nội bộ, giảm bớt khâu trung gian, chuyên nghiệp hóa. Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức cần phải được cải tiến, theo hướng xác định cụ thể đối tượng lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, nội dung trả lời, thời gian trả lời, mẫu hóa văn bản trả lời trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chữ ký số.

 

Công khai danh sách cán bộ, công chức, viên chức xử lý hồ sơ chậm. Nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi khi giải quyết hồ sơ trễ hạn theo quy định.

 

Quan tâm phát triển đội ngũ pháp chế tại đơn vị. Đối với cơ quan, đơn vị chưa có bộ phận pháp chế, mỗi cơ quan, đơn vị phân công từ 1-2 nhân sự kiêm nhiệm phụ trách pháp chế và cử tham gia các khóa học, lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Tư pháp tổ chức.

 

Thực hiện các giải pháp cải thiện các điểm yếu, điểm trừ về Chỉ số CCHC TP.

 

Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành, Chủ tịch UBND TP đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc ký số, áp dụng đồng bộ chữ ký số đến từng cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thành chậm nhất ngày 15/11/2023. Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về số hóa, thanh toán trực tuyến để nâng cao năng lực chuyển đổi số.

 

Ngoài những nội dung nêu trên, Chủ tịch UBND TP cũng có chỉ đạo về một số nhiệm vụ khác.

 

Theo đó, Sở Nội vụ khẩn trương tham mưu UBND TP triển khai thực hiện Nghị định số 73 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thống kê tình hình ban hành kế hoạch khắc phục, cải thiện chỉ số PCI, DDCI của các cơ quan, đơn vị và gửi Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND TP…

Minh Thư

 

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 323    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm