• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
9
6
6
5
5
3
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực môi trường 29 Tháng Tư 2022 9:35:00 SA

Quyết định số 420/QĐ-BTNMT

 

 

Về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành

 

Ngày 7/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 420/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành, nhằm triển khai nhanh chóng, kịp thời, thống nhất, hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường.

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Để quy định chi tiết thi hành Luật, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT); đồng thời Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 01/2022/TTBTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành Luật BVMT về ứng phó với biến đổi khí hậu và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BVMT. Nhằm triển khai nhanh chóng, kịp thời, thống nhất, hiệu quả Luật BVMT, Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành với các nội dung như sau:

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách mới về BVMT theo quy định của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về BVMT cho cán bộ lãnh đạo, công chức tại các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT và các cơ quan BVMT có liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác BVMT cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật BVMT của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân; tạo sự đồng thuận trong xã hội về thực thi Luật BVMT và các quy định chi tiết thi hành, góp phần nâng cao hiệu quả công tác BVMT.

Kê hoạch gồm các nội dung sau: Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách mới của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tiếp nhận và giải đáp về chính sách, pháp luật về BVMT; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về BVMT theo quy định của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Về Tuyên truyền, tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách mới của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hànhtập trung vào: Xây dựng và phát hành tài liệu tuyên truyền về các quy định, chính sách mới của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành, bao gồm: tài liệu tuyên truyền tổng quan về các điểm mới của Luật BVMT gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các 2 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; tài liệu tuyên truyền chuyên đề, chuyên sâu đối với đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước về BVMT các cấp, cán bộ phụ trách môi trường của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân; sổ tay hỏi đáp về chính sách, pháp luật về BVMT; các tài liệu truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, truyền thông pháp luật về BVMT;

Xây dựng tài liệu phục vụ công tác tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành, bao gồm: tài liệu phục vụ công tác tập huấn, phổ biến cho đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước về BVMT các cấp, cán bộ phụ trách môi trường của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và người dân, cán bộ tuyên truyền viên về BVMT của các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan thông tấn báo chí;

Tổ chức các hội nghị, hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành, bao gồm: 03 Hội nghị tập huấn, phổ biến cho các Bộ, ngành, địa phương (03 vùng: phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên và phía Nam); các hội nghị, hội thảo chuyên đề về: trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu và các chuyên đề khác theo đề nghị của địa phương; các hội nghị, hội thảo tới cán bộ quản lý các cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trên cơ sở thống nhất với địa phương);

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền về quy định, chính sách mới của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành, bao gồm: hội nghị tuyên truyền, phổ biến cho các cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí; diễn đàn doanh nghiệp với Luật Bảo vệ môi trường;

Xây dựng các sản phẩm truyền thông đa phương tiện; chương trình tọa đàm phục vụ công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật theo quy định của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành, bao gồm: các sản phẩm truyền thông đa phương tiện phục vụ tuyên truyền, truyền thông phát trên các kênh truyền hình, đài phát thanh, cơ quan truyền thông, báo chí, trang tin điện tử, fanpage (tập trung cho đối tượng là người dân, cộng đồng dân cư); sản phẩm truyền thông đa phương tiện phục vụ tuyên truyền chuyên sâu cho đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp; chương trình tọa đàm, giải đáp pháp luật về BVMT trên các phương tiện truyền thông, cơ quan báo chí (tập trung cho từng đối tượng là người dân, cộng đồng dân cư, cán bộ quản lý môi trường các cấp);

Xây dựng tin, bài và thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về BVMT trên các báo, tạp chí điện tử và báo, tạp chí in, bao gồm: tin, bài trên Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Môi trường và một số báo điện tử, báo in.

Về tiếp nhận và giải đáp về chính sách, pháp luật về BVMT, bao gồm: Tiếp nhận và trả lời các câu hỏi liên quan đến việc thực thi các quy định pháp luật về BVMT của các tổ chức, cá nhân thông qua “Hệ thống tiếp nhận và trả 3 lời ý kiến công dân” trên Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) của Bộ TN&MT; Xây dựng và vận hành “Hệ thống tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị chính sách pháp luật về BVMT” trên Cổng TTĐT của Tổng cục Môi trường để tiếp nhận, trả lời các câu hỏi liên quan đến việc thực thi các quy định pháp luật về BVMT của các tổ chức, cá nhân.

Về xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về BVMT theo quy định của Luật BVMT và các văn bản quy định chi tiết thi hành, tập trung xây dựng các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về BVMT phù hợp với yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về BVMT theo quy định của Luật BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường để cấp chứng nhận, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung Quyết định tải tại đây.

 

 

Nguồn: CTTĐT


Số lượt người xem: 1642    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm