• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
8
8
1
7
0
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực đất đai 20 Tháng Tám 2020 2:35:00 CH

Sẽ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm

 

(HCM CityWeb) - UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu quy định về ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong đó, bám sát Nghj quyết số 27/NQ-CP ngày 9/3/2020 của Chính phủ để xây dựng, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ năm 2021; đồng thời quy định cụ thể các căn cứ, cơ sở, nguyên tắc xác định hệ số điều chỉnh; đảm bảo khi xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tương đối phù hợp với giá thị trường cũng như đảm bảo tính hợp lý giữa các khu vực trên địa bàn TP; trình UBND TP trong tháng 9/2020

 

UBND TP sẽ ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức lấy ý kiến người dân có đất thu hồi, áp dụng từ đầu kỳ năm 2021.

 

* UBND TP cũng giao Sở Xây dựng rà soát nhu cầu sử dụng quỹ nhà ở, đất ở của UBND các quận-huyện để phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn năm 2020; trình UBND TP trong tháng 8/2020.

 

* Ngoài ra, UBND TP cũng thành lập Tổ công tác liên ngành chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn TP (Tổ IUU) gồm 9 thành viên, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm làm Tổ trưởng.

 

 

Nguồn: HCM CityWeb

 


Số lượt người xem: 1831    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm