Modify settings and columns
Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.
  
Xem: 
Chỉnh sửa
Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK096755, số vào sổ cấp GCN: CS18241/DA ngày 29/12/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/07/2021 2:10 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh07/07/2021 4:00 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành Ah 646462, số vào sổ 00537/2007 ngày 14/3/2007 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh07/07/2021 3:45 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT09148, số CT09149; số CT09150 và số CT 09151 ngày 27/10/2011 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh07/07/2021 3:40 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/06/2021 4:10 CHCác công tác khác0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 01764 QSDĐ/Q12/2000 ngày 13/3/2000 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp và trang bổ sung đính kèmDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/06/2021 2:20 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02048 ngày 25/9/2012 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/06/2021 2:15 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 6237 ngày 25/06/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/06/2021 2:10 CHCông tác quản lý môi trường0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH06889 ngày 03/6/2014 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/06/2021 2:05 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3730 ngày 13/06/2003 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/06/2021 1:50 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CH02308 ngày 07/02/2013 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/06/2021 1:45 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CH06573 ngày 04/6/2014 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/06/2021 1:40 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02163 ngày 15/02/2016 do Ủy ban nhân dân Quận 10 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/06/2021 11:00 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Dự thảo báo cáo Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 đề xuất sửa đổi, bổ sungDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh07/06/2021 1:25 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh04/06/2021 9:20 SACông tác quản lý môi trường0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H09104 ngày 29/12/2006 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh31/05/2021 1:25 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh28/05/2021 3:05 CHCác công tác khác0 Đã Duyệt
3
Thông báo tiếp nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh26/05/2021 10:35 SACông tác quản lý môi trường0 Đã Duyệt
3
Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 – năm 2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh25/05/2021 4:55 CHCông tác quản lý môi trường0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01579QSDĐ/Q8 ngày 02/10/2002 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh19/05/2021 2:25 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận số CH04595 ngày 01/12/2014 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh19/05/2021 2:20 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ H00633/Bình Hưng Hòa A ngày 01/07/2005 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh19/05/2021 2:15 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ 531QSDĐ ngày 18/7/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh19/05/2021 2:10 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CE 991864, số vào sổ cấp GCN CH03673 ngày 21 tháng 02 năm 2017 do Ủy ban nhân dân Quận 11 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh19/05/2021 2:05 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00693 ngày 09/3/2011 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh19/05/2021 1:55 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC503943, số vào sổ cấp GCN: CH2515 ngày 19/10/2015, kèm trang bổ sung số 1 do Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh19/05/2021 1:50 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 18143/2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31 tháng 8 năm 2001Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh19/05/2021 8:35 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Công bố Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh19/05/2021 8:20 SACông tác quản lý môi trường0 Đã Duyệt
3
Quyết định số 820/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh12/05/2021 4:40 CHCông tác quản lý môi trường0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 19154/2002 ngày 19/9/2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh10/05/2021 10:35 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh04/05/2021 8:40 SACác công tác khác0 Đã Duyệt
3
Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh29/04/2021 1:35 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 193894 (CT 45356) do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 5 năm 2015Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh27/04/2021 3:55 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 2064/2004 ngày 06/5/2004 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh27/04/2021 3:45 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số H01195/Bình Hưng Hòa A do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấp ngày 13/07/2005Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh27/04/2021 3:35 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00214 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp ngày 28/4/2014Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh27/04/2021 3:30 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 6550/2007/UB.GCN ngày 08/10/2007 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh27/04/2021 3:25 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1854/97 ngày 07/4/1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh27/04/2021 3:20 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH10462 ngày 16/05/2017 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh27/04/2021 2:35 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH09675 ngày 05/10/2017 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh27/04/2021 2:30 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BQ 02147; số vào sổ CH01504 ngày 19/9/2013 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh27/04/2021 2:20 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 1 và số 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 109214 (số vào sổ cấp giấy 1011 QSDĐ/SX) ngày 17/12/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh27/04/2021 2:05 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02336 ngày 10/11/2014 do Ủy ban nhân dân Quận 8 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh27/04/2021 2:00 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất ở số 7946/2003 ngày 14/10/2003 do Ủy ban nhân dân Tân Bình cấp kèm trang bổ sung Giấy chứng nhậnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh27/04/2021 1:55 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 529123, số vào sổ CH00373 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp ngày 19/01/2011Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh25/04/2021 3:00 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành V 623413, số vào sổ 124QSDĐ/HTH do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 13/6/2002Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh25/04/2021 2:55 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH03244 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp ngày 08/02/2013Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh25/04/2021 2:50 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 7681 ngày 03/9/2003 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh25/04/2021 2:35 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 168209 số vào sổ CS 18464 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 30/01/2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh25/04/2021 2:30 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS11824 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/09/2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh25/04/2021 2:25 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS11823 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 04/09/2018Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh25/04/2021 2:25 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1420/2009/UB-GCN ngày 28/7/2009 do Ủy ban nhân dân Quận 1 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh24/04/2021 4:00 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BO 330091 (CH 04511) do Ủy ban nhân dân Quận 9 cấp ngày 16/8/2013Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh24/04/2021 3:55 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 3476/QSDĐ ngày 05/11/2001 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh24/04/2021 3:50 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 01689/2003 ngày 05/9/2003 do Ủy ban nhân dân Quận 8 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh24/04/2021 3:45 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H06792 ngày 09/8/2006 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh24/04/2021 11:00 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1918/2007/UBND.GCN ngày 30/11/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 4 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh24/04/2021 10:50 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 574/QSDĐ/ĐG ngày 30/3/2001 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh24/04/2021 10:45 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00486 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 13/08/2010Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh24/04/2021 9:25 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 872 QSDĐ/ĐG ngày 08/6/2020 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh24/04/2021 9:20 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BQ 021047; số vào sổ CH01504 ngày 19/9/2013 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh14/04/2021 2:25 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC 503943, số vào sổ cấp GCN: CH2515 ngày 19/10/2015, kèm trang bổ sung số 1 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh14/04/2021 2:15 CHCông tác quản lý môi trường0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CI 778135; số vào sổ cấp GCN: CS08900 ngày 25/9/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh31/03/2021 2:35 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S 209890 (Số vào sổ cấp giấy 3798 QSDĐ/SX) ngày 23/02/2001 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh17/03/2021 4:20 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 532800 (số vào sổ CS01451) ngày 26/12/2018 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh17/03/2021 4:00 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ADD 7100492 (số vào sổ H02922) ngày 25/4/2006 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh12/03/2021 3:05 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 615763 (số vào sổ H05169) ngày 18/7/2007 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh10/03/2021 4:10 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 195370 (số vào sổ cấp giấy CH00216) ngày 03/10/2013 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh09/03/2021 4:05 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 212148 (Số vào sổ H01036) ngày 26/04/2005 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh09/03/2021 4:00 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 252672 (Số vào sổ cấp giấy H01271) ngày 26/05/2005 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh09/03/2021 3:55 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 034414 (Số vào sổ cấp giấy H03826) ngày 16/3/2009 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh09/03/2021 3:50 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 195370 (số vào sổ cấp giấy CH00216) ngày 03/10/2013 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh09/03/2021 3:50 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 212148 (số vào sổ cấp giấy H01036) ngày 26/4/2005 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh09/03/2021 3:45 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 252672 (số vào sổ cấp giấy H01271) ngày 26/5/2005 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh09/03/2021 3:30 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 034414 (số vào sổ cấp giấy H03826) ngày 16/03/2009 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh09/03/2021 3:10 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 664939 số vào sổ cấp GCN: CH 06282 ngày 30/11/2018 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh08/03/2021 4:25 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 009576; số vào sổ cấp GCN: CH 01326 ngày 20/6/2011 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh08/03/2021 2:30 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BX 117191; số vào sổ cấp GCN: CH 08072 ngày 12/02/2015 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh08/03/2021 2:20 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00281/21 ngày 27/01/2005 do Ủy ban nhân dân Quận 10 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh08/03/2021 2:15 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở tại dự án Khu nhà ở 1,34 ha phường Bình An, thành phố Thủ ĐứcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh02/03/2021 8:30 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
13/ Thông tin khu đất cần thẩm địnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh01/03/2021 9:40 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
12/ Thông tin khu đất cần thẩm địnhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh01/03/2021 9:40 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01020 ngày 05/3/2012 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh24/02/2021 8:55 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 109783 (số vào sổ 828 QSDĐ/TC) ngày 30/11/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh22/02/2021 3:00 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 688940 (CS 13429) do Sở Tài nguyên và Môi trường cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh18/02/2021 9:25 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CR 609790; số vào sổ cấp GCN: CH 08996 ngày 16/12/2019 do Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh17/02/2021 8:35 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 466081 (số vào sổ cấp giấy H02093) ngày 15/7/008 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh05/02/2021 2:55 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông tin về đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở vào Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Địa Ốc Đông Nam tại dự án Khu nhà ở Đông Nam, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ ĐứcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh03/02/2021 4:05 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dngj đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án Khu định cư Phong Phú 4, xã Phong Phú, huyện Bình ChánhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh03/02/2021 3:30 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin về quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh01/02/2021 4:35 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin về quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh01/02/2021 1:45 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông tin các đơn vị vận chuyển bùn hầm cầuDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh26/01/2021 3:50 CHCông tác quản lý môi trường0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00117/1BQSDĐ/5200/UB ngày 23/7/2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh25/01/2021 2:00 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 03126/2004 ngày 02/6/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/01/2021 3:45 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01632 QSDĐ ngày 08/9/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/01/2021 3:35 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02458 QSDĐ/H-UBND ngày 14/9/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/01/2021 3:30 CHCông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và 05 năm 2016-2020; Triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 05 năm 2020 - 2025 ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh08/01/2021 4:30 CHCác công tác khác0 Đã Duyệt
3
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng số AN 330996 (số vào sổ H07539) ngày 05/8/2008 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấpDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh05/01/2021 9:05 SACông tác quản lý đất đai0 Đã Duyệt
3
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Phòng tiếp công dân mớiDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh21/12/2020 10:35 SACác công tác khác0 Đã Duyệt
3
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 41/2020 của BCĐ CCHC Chính phủDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tống Duy Khanh10/12/2020 9:05 SACông tác cải cách hành chính0 Đã Duyệt
3
1 - 100 Tiếp theo
Tìm kiếm