• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
5
7
1
2
0
Dự án đầu tư - đấu thầu 25 Tháng Sáu 2022 5:39:30 CH
Thông tin dự án và báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư năm 2018  (07/12/2018)
Thực hiện Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về chế độ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm