SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
7
9
9
7
9
1
7

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 242  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
20/2019/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 19/08/2019
14/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000,1:5.000 16/08/2019
13/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 07/08/2019
18/2019/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 01/08/2019
34/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 22/07/2019
23/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 13/07/2019
37/2019/NĐ-CP Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUY HOẠCH 07/05/2019
30/2019/NĐ-CP Chính phủ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở 28/03/2019
20/2019/NĐ-CP Chính phủ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2016/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 21/02/2019
3873/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017 25/12/2018
5598/UBND-ĐT Ủy Ban nhân dân Thành phố Về các dự án không thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 13/12/2018
33/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 07/12/2018
37/2018/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 09/10/2018
28/2018/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 09/08/2018
09/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 12/07/2018
06/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Về công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là tài nguyên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn thành phố 11/07/2018
80/NQ-CP Chính phủ Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hồ Chí Minh 19/06/2018
17/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 16/05/2018
1837/QĐ-UBND Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh 07/05/2018
1838/QĐ-UBND Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Tân Phú 07/05/2018
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm