SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
6
1
4
1
5
6

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số:   
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
91/2019/NĐ-CP Chính phủ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 19/11/2019
91/2019/NĐ-CP Chính phủ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 19/11/2019
20/2019/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Về lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 19/08/2019
14/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000,1:5.000 16/08/2019
13/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 07/08/2019
12/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VẬN HÀNH TRẠM THU DỮ LIỆU VIỄN THÁM 05/08/2019
18/2019/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 01/08/2019
67/2019/NĐ-CP Chính phủ Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 31/07/2019
34/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 22/07/2019
23/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 13/07/2019
09/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG BỐ SIÊU DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC GIA 05/07/2019
08/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ BẰNG ẢNH VIỄN THÁM TỶ LỆ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000 05/07/2019
1552/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 21/06/2019
37/2019/NĐ-CP Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUY HOẠCH 07/05/2019
18/2019/QĐ-TTg Chính phủ QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG 19/04/2019
30/2019/NĐ-CP Chính phủ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở 28/03/2019
16/2019/QĐ-TTg Chính phủ QUY ĐỊNH LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI ĐỐI VỚI XE Ô TÔ THAM GIA GIAO THÔNG VÀ XE Ô TÔ ĐÃ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU 28/03/2019
27/2019/NĐ-CP Chính phủ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 13/03/2019
01/2019/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2018/TT-BTNMT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2018 VÀ THÔNG TƯ SỐ 09/2018/TT-BTNMT NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG 08/03/2019
25/2019/NĐ-CP Chính phủ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2011/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ AN TOÀN CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN ĐẤT LIỀN 07/03/2019
Trang đầu Trang trước
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm