• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
4
0
5
5
7
5
Hướng dẫn thủ tục 13 Tháng Mười Hai 2018 12:01:43 SA
Công bố hệ thông quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  (26/10/2018)
Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 1510/QĐ-STNMT-VP về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban ...
Công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đo đạc bản đồ  (09/08/2018)
Căn cứ Quyết định số 3993/QĐ-UBND, ngày 08/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, nay Sở TN&MT công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đo đạc bản đồ được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh để các đơn vị, tổ chức, cá nhân ...
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Cập nhật đến tháng 8/2018)  (05/06/2018)
Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở sẽ được cập nhật thường xuyên ngay khi có sự thay đổi
Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến ở múc độ 3  (26/04/2018)
Kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2018, Sở tài nguyên và Môi trường TP. HCM chính thức vận hành thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, bao gồm các loại thủ tục: -Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. -Thủ tục cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ...
Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (17/08/2017)
Ngày 17/8/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng ...
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO  (01/08/2017)
1. 1. Thủ tục giao khu vực biển 2. 2. Thủ tục gia hạn quyết định giao khu vực biển 3. 3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển 4. 4. Thủ tục trả lại khu vực biển Văn phòng Sở
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN  (01/08/2017)
1. Thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản (làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định và công bố) 2. Thủ tục cấp ...
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN  (01/08/2017)
1.Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Tại đây 2. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Tại đây 3. Quy trình gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Tại đây Văn phòng Sở
Điều chỉnh nội dung quy trình giải quyết hồ sơ theo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường  (14/07/2017)
Ngày 14/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-STNMT-VP về việc điều chỉnh nội dung quy trình giải quyết hồ sơ theo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai việc điều chỉnh nội dung quy trình ...
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ môi trường  (05/06/2017)
Ngày 30/5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1281/QĐ-STNMT-VP về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ môi trường. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm