• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
7
0
1
2
4
Hướng dẫn thủ tục 30 Tháng Mười Hai 2018 1:55:00 CH

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

 Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6048/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, gồm các thủ tục: Tải về tại đây

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 

1. Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại. 

 

2. Thủ tục Phục hồi danh dự

 

3. Thủ tục Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (chỉ thực hiện trong trường hợp người yêu cầu bồi thường chưa xác định ngay được cơ quan giải quyết bồi theo quy định tại Khoản 4 Điều 41 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước)

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

 

1. Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

2. Thủ tục Phục hồi danh dự

 

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 524    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm