• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
9
6
6
0
3
9
Quy hoạch - Lĩnh vực đất đai 19 Tháng Bảy 2024 3:55:51 CH
Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy trình trình tự, thủ tục chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có quy mô dưới 500ha để thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (21/11/2023)
Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy trình trình tự, thủ tục chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa có quy mô dưới 500ha để thực hiện dự án trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem tại đây
Quy chế phối hợp, quy trình tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích  (01/06/2023)
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 và chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 20 tháng 5 năm 2023 Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố đã ký kết với Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh về Quy chế phối hợp, quy trình tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC ...
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (13/02/2023)
Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đới với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đăng tải nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các tài liệu có liên quan để phục vụ trong ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến về dự thảo "Chương trình hành động của Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII  (25/11/2022)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu “Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, nay Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến của ...
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (13/05/2022)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các quận, huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết. Quyết định phê duyệt kế hoạch ...
Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019  (20/11/2021)
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 tại Quyết định số 1072/QĐ-STNMT-QLĐ ngày 15/11/2021. Theo Quyết định kết quả kiểm kê diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019) như sau: Tổng diện ...
Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019  (23/07/2021)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019 tại Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2021. Theo Quyết định kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019) như sau: Tổng diện tích tự nhiên là 33.131.713 ha, bao ...
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các quận, huyện  (07/06/2021)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các quận, huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của ...
Công bố công khai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020  (29/07/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Củ Chi, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Tải về tại đây Văn phòng Sở ...
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các quận, huyện  (27/06/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các quận, huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Quận 1; Quận 2; Quận 3; Quận 4; Quận 5; Quận 6; Quận 7; Quận 8; Quận 9; ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm