• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
5
9
2
2
4
Thông tin đo đạc bản đồ 13 Tháng Năm 2022 3:40:00 CH

Thông tin các tổ chức được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018; Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 54 Luật Đo đạc và bản đồ về đăng tải thông tin các tổ chức được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ và Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về nội dung thông tin đăng tải các tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

 

Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 3563/TB-STNMT-BĐVT về việc đăng tải thông tin về các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ có trụ sở chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết.

 

 

Thông tin chi tiết xem tại đây

 

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 207    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm