• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
5
7
1
5
1
Thuê đơn vị thẩm định giá 28 Tháng Mười Hai 2021 2:10:00 CH

205/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá

 

1.    Pháp lý và vị trí khu đất

Ngày 08 tháng 4 năm 2002, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UB về thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình để đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị khu dân cư tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh – Khu đô thị mới Nam thành phố.

Vị trí và ranh giới khu đất được xác định trên tờ bản đồ vị trí tỷ lệ 1/4000 và bản đồ hiện trạng vị trí tỷ lệ 1/500, số 14860-1/GĐ-ĐCNĐ ngày 04/3/2002 của Sở Địa chính nhà đất.

Ngày 22 tháng 4 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 2005/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1500/QĐ-UB ngày 08 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình.

Vị trí, ranh giới khu đất được thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí số 36065/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 19 tháng 01 năm 2012.

2. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

Cơ cấu sử dụng đất được xác định theo Quyết định số 10/QĐ-BQLKN ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Ban Quản lý Khu Nam về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Công viên, trung tâm công cộng và dân cư 13C thuộc Khu chức năng số 13 – Khu Đô thị mới Nam thành phố như sau:

+ Diện tích đất ở là 92.983,8m2, giao đất ổn định lâu dài có thu tiền sử dụng đất.

+ Diện tích đất xây dựng Trường Mầm non, Trường Tiểu học, Phòng khám đa khoa, Trung tâm Thương mại, nhà văn hóa, cây xanh TDTT và đất giao thông: 163.611,4m2, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình có trách nhiệm thực hiện theo nội dung đã được quy định tại Quyết định số 1500/QĐ-UB ngày 08 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Hình thức, thời hạn sử dụng đất

Đối với đất ở giao đất ổn định lâu dài có thu tiền sử dụng đất.

4. Mục đích của việc xác định giá đất

Làm cơ sở để Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước khi thay đổi cơ cấu sử dụng đất theo quy định.

5. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 4 năm 2013

Theo Quyết định số 1500/QĐ-UB ngày 08 tháng 4 năm 2002 và Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu: theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 08 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường).

7. Giá dự thầu:

Theo điểm 4, mục 1, phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02 tháng 8 năm 2016:

- Mức giá trần: 51.207.321 đồng

- Mức giá sàn: 25.603.660 đồng

8. Thời hạn nộp Thư báo giá (theo mẫu): 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở.

 

                                                                                                                                                                                       Phòng Kinh tế đất


Số lượt người xem: 345    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm