• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
5
7
9
2
2
Thuê đơn vị thẩm định giá 10 Tháng Giêng 2022 9:05:00 SA

02/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá

 

I. Pháp lý

Ngày 07 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố có Quyết định số 564/QĐ-UBND về thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy chuyển mục đích sử dụng đất tại phường 16, quận 8 để đầu tư xây dựng khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside, theo đó có nội dung:

“Điều 1. Chấp thuận giao Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy sử dụng 41.197,4m2 đất đã bồi thường bao gồm: 37.838,7m2 đất (chuyển mục đích do nhận chuyển nhượng của các hộ dân) và 3.358,7m2 đất rạch, đường thuộc Nhà nước trực tiếp quản lý để giao Công ty Cổ phần Đầu tư Năm bảy Bảy đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại phường 16, quận 8.

- Cơ cấu sử dụng đất được xác định theo Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 6580/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Ủy bna nhân dân Quận 8, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

+ Đất ở để xây dựng khu nhà ở chung cư (được xác định theo ranh tầng hầm 16.735m2) và 17 căn biệt thự (3.527,78m2): 20.262,78m2, giao đất thời hạn 50 năm năm có thu tiền sử dụng đất từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố ký quyết định, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

+ Đất giáo dục: 4.380,87m2, Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy có trách nhiệm liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 8 để thống nhất phương thức đầu tư, bàn giao, quản lý đưa vào sử dụng theo đúng quy hoạch được duyệt.

+ Đất công trình công cộng (cây xanh, mặt nước, đường giao thông….): 16.574,75m2. Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh hệ thống giao thông, các khu công viên cây xanh, vườn hoa nhóm ở, lập hồ sơ hoàn công, quản lý bảo trì đến khi bàn giao cho cơ quan chuyên ngành quản lý.

 

Cơ cấu sử dụng đất sẽ được xác định chính xác khi Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt bản đồ hiện trạng vị trí và hiện trạng vị trí phân lô khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtcho Công ty. Sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy hoàn tất bồi thường diện tích 299,4m2 theo bản cam kết, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố cho Công ty được chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích nêu trên.

- Vị trí và ranh đất được xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí số 9245.ĐĐ/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 24 tháng 01 năm 2018 (không bao gồm diện tích 299,4m2được ký hiệu trên bản đồ)

II. Cơ cấu sử dụng đất

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định số 3729/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu căn hộ cao tầng Diamond Riverside, phường 16, quận 8. Chi tiết:

1. Cơ cấu sử dụng đất

 

Stt

Loại đất

Chỉ tiêu cơ cấu sử dụng đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ

(%)

I

Diện tích đất quy hoạch, trong đó:

41.496,8

 

1

Đất ngoài nhóm ở

6.302,71

 

2

Đất nhóm ở

35.193,62

 

II

Đất nhóm ở; trong đó:

35.193,09

100

1

Đất ở

28.992,71

82,38

1.1

Đất xây dựng chung cư

8.665,84

 

1.2

Đất cây xanh biệt thự

3.527,78

 

1.3

Đất cây xanh

8.931,69

 

 

Nhóm ở cao tầng

7.964,06

 

 

Nhóm ở thấp tầng

967,63

 

1.4

Đất giao thông

7.867,40

 

 

Nhóm ở cao tầng

2.644,99

 

 

Nhóm ở thấp tầng

1.433,23

 

 

Đất giao thông nhóm ở

3.789,18

 

2

Đất mặt nước

1.820,56

5,17

3

Đất giáo dục

4.380,87

12,45

 2. Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật

 

 

 

 

Stt

Các chỉ tiên quy hoạch kiến trúc

(Tính trên diện tích đất nhóm ở)

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

1

Chỉ tiêu sử dụng đất ở

 

 

 

Chỉ tiêu sử dụng đất

m2/người

7,33

 

-  Đất nhóm ở

m2/người

6,21

 

-  Đất cây xanh, thể dục thể thao, hồ điều tiết

m2/người

2,3

 

- Đất cây xanh TDTT

m2/người

1,91

 

-  Hồ điều tiết

m2/người

0,39

 

-  Đất giao thông

m2/người

1,68

 

-  Đất CTCC (trường học)

m2/người

0,94

2

Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

 

 

 

-  Mật độ XD toàn khu

%

30

 

+ Nhóm ở cao tầng

%

≤ 45

 

+ Nhóm ở thấp tầng

(Biệt thự song lập)

%

≤ 55

 

    + Công trình công cộng

(Trường tiểu học)

%

≤ 30

 

-  Hệ số sử dụng đất

Lần

≤ 5,2

 

-  Tầng cao

Tầng

≤ 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Thời điểm thẩm định giá

- Xác định giá đất tại thời điểm tháng 02 năm 2018 (theo Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố), với cơ cấu theo Quyết định số 3729/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

- Xác định giá đất tại thời điểm tháng 02 năm 2018, với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp làm cơ sở cấn trừ tiền sử dụng đất (loại đất nông nghiệp sẽ được xác định chính xác theo văn bản của Ủy ban nhân dân Quận 8)

3. Mục đích của việc xác định giá đất

Làm cơ sở để Đơn vị sử dụng thực hiện nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước theo quy định.

 

 

4. Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu

Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu: theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5. Giá dự thầu: (theo điểm 4 mục 1 phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016: mức giá trần là 27.433.008 đồng và giá sàn là 13.716.504 đồng.

6. Thời hạn nộp Thư báo giá (theo mẫu): 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở.

 

 

                                                                                                                                                                                                         Phòng Kinh tế đất


Số lượt người xem: 274    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm