• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
9
7
5
2
9
Thuê đơn vị thẩm định giá 10 Tháng Giêng 2022 9:50:00 SA

01/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá

 

1. Pháp lý: Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Minh được công nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh.

2. Vị trí: Vị trí 2 Quốc Lộ 1A theo Bản đồ hiện trạng vị trí số 7337ĐBĐ-VPTP được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 10 tháng 12 năm 2009.

3. Cơ cấu sử dụng đất: cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc được xác định theo Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh như sau:

- Hình thức sử dụng đất:

+ Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích 1.875,9m2 (thời hạn sử dụng là 50 năm);

+ Diện tích 96,0m2 thuộc phạm vi lộ giới được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm.

- Tài sản gắn liền với đất:

+ Nhà ở: không;

+ Công trình xây dựng khác:

STT

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng (m2)

Diện tích sàn hoặc công suất (m2)

Kết cấu chủ yếu

Cấp công trình

Số tầng

Năm hoàn thành xây dựng

Thời hạn sở hữu (năm)

1

Nhà xưởng

788,00

788,00

Vách gạch, mái tôn

4

1

2020

Theo thời hạn thuê đất

 

4. Mục đích sử dụng đất:  Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (Xây dựng nhà xưởng).

5. Mục đích của việc xác định giá đất: làm cơ sở để hộ Ông Nguyễn Văn Minh thực hiện nghĩa vụ tài chính.

6. Thời điểm xác định giá: tháng 04/2011.

7. Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu: theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường).

8. Giá dự thầu: theo điểm 4 mục 1 phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02 tháng 8 năm 2016: mức giá trần là 22.017.107 đồng và giá sàn là 11.008.553 đồng.

9. Thư báo giá phải được để trong phong bì dán kín có niêm phong.

10. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu (theo mẫu): 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở.

 

 

                                                                                                                                                                                                                 Phòng Kinh tế đất


Số lượt người xem: 285    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm