• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
8
8
0
1
2
Thuê đơn vị thẩm định giá 20 Tháng Giêng 2022 8:15:00 SA

23/ Thông tin khu đất cần thẩm định giá (lần 2)

 1.    Pháp lý

 

- Căn cứ Công văn số 720/QLĐ ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Phòng Quản lý đất về nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với dự án Khu nhà ở Vườn Lài tại phường An Phú Đông, quận 12 do Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước làm chủ đầu tư.

- Quyết định số 2348/QĐ-UBND-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Vườn Lài do Công ty TNHH Tiến Phước làm chủ đầu tư.

- Quyết định số 294/QĐ-UBND-ĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc điều chỉnh nội dung tại Mục 5.2.1, Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 2348/QĐ-UBND-ĐT ngày 31/12/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Vườn Lài do Công ty TNHH Tiến Phước làm chủ đầu tư tại phường An Phú Đông.

- Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 03/07/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh Quyết định số 5608/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao đất tại phường An Phú Đông quận 12 cho Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước.

- Quyết định số 2499/QĐ-UBND-ĐT ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 12 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Vườn Lài do Công ty TNHH Tiến Phước làm chủ đầu tư.

- Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở Vườn Lài tại phường An Phú Đông, quận 12 cho Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước làm chủ đầu tư.

2. Vị trí, diện tích và cơ cấu sử dụng đất

a) Vị trí: tại phường An Phú Đông, quận 12.

b) Diện tích: 95.416,5 m2.

 

3. Hình thức sử dụng đất:  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày 25/10/2016.

5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

6. Mục đích của việc xác định giá đất: làm đất ở để Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quy định.

7. Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thẩu: Theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường).

8. Giá dự thầu: (theo điểm 4 mục 1 phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016: mức giá trần là   51.207.321 đồng và giá sàn là 25.603.660 đồng.

9. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu (theo mẫu): đơn vị dự thầu nộp hồ sơ để trong bao thư niêm phong, dán kín và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở./.

 

                                                                                                                                                                                                                              Phòng Kinh tế đất


Số lượt người xem: 369    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm