• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
6
1
3
3
2
7
Thông tin đo đạc bản đồ 22 Tháng Hai 2020 1:09:20 CH
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 07/02/2020  (07/02/2020)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 07/02/2020. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm danh sách tại ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 22/01/2020  (22/01/2020)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 22/01/2020. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 10/01/2020  (10/01/2020)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 10/01/2020. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 31/12/2019  (31/12/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 31/12/2019. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm danh sách tại đây. Văn ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 10/12/2019  (12/12/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 10/12/2019. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm danh sách tại đây. Văn ...
Lớp bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ và thi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (04/12/2019)
Ngày 12 tháng 9 năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 7632/STNMT-BĐVT để triển khai rộng rải Quyết định số 2317/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 06 tháng 9 năm 2019 ban hành chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo ...
Báo cáo kết quả hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2019 trên địa bàn thành phố  (04/12/2019)
Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018. Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị đang hoạt động đo đạc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo về hoạt động đo đạc và Bản đồ theo ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 29/11/2019  (03/12/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 29/11/2019. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm danh sách tại ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 18/11/2019  (19/11/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 18/11/2019. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm ...
Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 11/11/2019  (12/11/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông tin Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn thành phố tính đến ngày 11/11/2019. Cập nhật đầy đủ các thay đổi, bổ sung... và Danh sách các công ty ngưng hoạt động đo đạc bản đồ hoặc thay đổi tên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đính kèm danh sách tại đây. Văn ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm