Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
6
3
9
7
3
Thông tin hoạt động 30 Tháng Bảy 2021 8:23:28 CH
Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK096755, số vào sổ cấp GCN: CS18241/DA ngày 29/12/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp  (21/07/2021)
Ngày 09/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 99/QĐ-STNMT-HGCN về thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK096755, số vào sổ cấp GCN: CS18241/DA ngày 29/12/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông bà Vũ Công Nam – Phạm Anh Thư, đối với căn hộ số 17.02 ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm