Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
5
1
0
2
4
0
Công tác quản lý đất đai 03 Tháng Hai 2021 3:30:00 CH

Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dngj đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án Khu định cư Phong Phú 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh

 


 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra hiện trạng xây dựng nhà ở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua tại 15 lô đất có ký hiệu số: AE06, AF05, AF24, AG20, AG21, AP94, AP96, AP104, BF02, BG02, BL28, CE20, BE41, CE25, BD44 thuộc dự án Khu định cư Phong Phú 4 tại xã Phong phú, huyện Bình Chánh do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc làm chủ đầu tư.

Căn cứ kết quả kiểm tra ngày 22 tháng 12 năm 2020 của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu Nam, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân xã Phong Phú – huyện Bình Chánh và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Chủ đầu tư

Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc (trước đây là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách nhiệm hữu Một thành viên số 0301881016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 1999, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 30 tháng 07 năm 2020. Địa chỉ trụ sở chính: Số 550 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Pháp lý sử dụng đất, quy hoạch và đầu tư xây dựng

2.1. Pháp lý sử dụng đất

Dự án Khu tái định cư số 4 tại xã Phong Phú huyện Bình Chánh do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (Nay là Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc) làm chủ đầu tư theo các Quyết định số 1449/QĐ-UB ngày 15/4/2003, số 2266/QĐ-UBND ngày 06/05/2011, số 5374/QĐ-UBND ngày 13/10/2016, số 641/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về thu hồi giao đất cho Công ty Cổ phần xây dựng Bình Chánh đầu tư xây dựng dự án.

Vị trí ranh giới khu đất xác định theo bản đồ hiện trạng vị trí phân lô số 39291/CN-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 8 tháng 6 năm 2011.

2.2. Về Quy hoạch

Ban quản lý Khu Nam có các Quyết định số 20/QĐ-BQLKN ngày 02/3/2010 (đính kèm Bản quy định quản lý kiến trúc đô thị theo đồ án quy hoạch); số 57/QĐ-BQLKN ngày 09/8/2016; số 110/QĐ-BQLKN ngày 29/12/2016 (đính kèm Bản quy định quản lý kiến trúc đô thị theo đồ án quy hoạch), số 73/QĐ-BQLKN ngày 19/7/2018, số 34/QĐ-BQLKN ngày 12/4/2019, số 36/QĐ-BQLKN ngày 07/8/2020 về phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu định cư số 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

3. Nghĩa vụ tài chính

Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo xác nhận tại Văn bản số 6209/CT-KTTĐ ngày 06 tháng 07 năm 2017 của Cục thuế thành phố.Theo đó,“… tính đến thời điểm hiện nay, Công ty Bình Chánh đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đối với dự án Khu định cư Phong Phú 4 phần diện tích đất ở (diện tích 360.453,2 m2) theo Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh”.

4. Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tại Quyết định số 110/QĐ-BQLKN ngày 29/12/2016 của Ban quản lý Khu Nam thì dự án có quy mô 875.800,00 m2, trong đó diện tích đất ở là 360.453,5 m2 tương ứng với 2.917 nền đất ở và 01 Khu đất xây dựng chung cư. Diện tích đất ở được phép kinh doanh là 256.836,1 m2 tương ứng 2.217 nền và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.985/2.217 nền và 1 Khu chung cư với tổng diện tích là 229.263,1 m2, còn lại 232 nền với diện tích đất ở là 27.573,2 m2 chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc đã thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 30 căn nhà đã hoàn thiện tại dự án Khu định cư Phong Phú 4, cụ thể:

Đợt 1: 07 căn nhà theo Văn bản số 5985/STNMT-QLĐ ngày 20/06/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (lô BY, CF)

STT

Vị trí, ranh đất theo Bản đồ HTVT phân lô số 39291/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 08/6/2011

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp

Ngày Cấp

 

 

 

Số Nhà

Mã nền

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Số GCN

Số Vào Sổ

01

BY16

793

58

160,0

CT63280

CS37698/DA

19/06/2019

129 đường số 9

02

BY17

792

58

238.5

CT63281

Chưa cấp GCN nhà ở

131 đường số 9

03

CF20

888

58

100,0

CT63349

CD52209/DA

12/10/2020

150 đường số 9

04

CF21

889

58

100,0

CT63350

CS37697/DA

19/06/2019

152 đường số 9

05

CF22

890

58

100,0

CT63351

CS37699/DA

19/06/2019

154 đường số 9

06

CF23

891

58

100,0

CT63352

CS37695/DA

19/06/2019

156 đường số 9

07

CF24

892

58

100,0

CT63353

CS37696/DA

19/06/2019

158 đường số 9

Ghi chú: Đợt 01: 07 căn nhà, trong đó có 01 căn nhà chưa có GCN QSHNƠ (nhà mẫu) do chưa chuyển nhượng cho khách hàng, cụ thể:

STT

Vị trí, ranh đất theo Bản đồ HTVT phân lô số 39291/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 08/6/2011

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp

Ngày Cấp

 

 

 

Số Nhà

Mã nền

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Số GCN

Số Vào Sổ

01

BY17

792

58

238.5

CHƯA BÁN CHO KHÁCH HÀNG

131 đường số 9

                 

 

Đợt 2:  13 căn nhà theo Văn bản số 3847/STNMT-QLĐ ngày 20/05/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (lô AE, AP, BD, BG, BK, BU, CD, CF, CK)

STT

Vị trí, ranh đất theo Bản đồ HTVT phân lô số 39291/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 08/6/2011

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp

Ngày Cấp

 

 

 

Số nhà

Mã nền

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Số GCN

Số Vào Sổ

 

 

01

AE27

945

49

160,0

CT64328

CS52203/DA

12/10/2020

27 đường số 11

02

AP97

1345

49

100,0

CT72014

CS52210/DA

12/10/2020

216 đường số 12

03

BD02

1053

48

100,0

CT63287

CS52206/DA

12/10/2020

21 đường số 5A

04

BD27

1025

48

88,0

CT63309

CS52207/DA

12/10/2020

10 đường số 5

05

BD45

1043

48

100,0

CT63326

CS52208/DA

12/10/2020

22 đường số 12D

06

BG16

1149

48

90,0

CT64252

CS52205/DA

12/10/2020

15 đường số 3

07

BG17

1148

48

90,0

CT64253

CS52199/DA

12/10/2020

13 đường số 3

08

BK10

747

58

160,0

CT63465

CS52202/DA

12/10/2020

117 đường số 3

09

BU28

160

58

160,0

CT58244

CS52201/DA

12/10/2020

B1/BC20 đường Tân Liêm

10

BU29

163

58

160,0

CT58245

CS52200/DA

12/10/2020

B1/BC22 đường Tân Liêm

11

CD30

775

57

100,0

CT71938

CS52198/DA

12/10/2020

96 đường số 14

12

CF15

883

58

100,0

CT63347

CT80831

13/10/2020

140 đường số 9

13

CK23

986

58

100,0

CT63364

CS52204/DA

12/10/2020

C5/BC106 đường Tân Liêm

Đợt 3: 10 căn nhà theo Văn bản số 8824/STNMT-QLĐngày 02/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (lô AE, AN, BF, BG, BH, BU)

STT

Vị trí, ranh đất theo Bản đồ HTVT phân lô số 39291/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 08/6/2011

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp

Thời gian
thi công – hoàn công

 

 

 

Số nhà

Mã nền

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Số GCN

Ngày Cấp

01

AE13

959

49

160,0

CT64314

21/06/2017

2018-05/2019

32 đường số 9

02

AN22

1507

49

100,0

CT72024

30/03/2018

2019-03/2020

79 đường số 10

03

BF07

867

58

144,0

CT64123

21/06/2017

2019-03/2020

39 đường số 14B

04

BG05

1160

48

90,0

CT64332

21/06/2017

2019-03/2020

37 đường số 3

05

BG10

1155

48

90,0

CT64247

21/06/2017

2018-02/2020

27 đường số 3

06

BG22

1143

48

90,0

CT64257

21/06/2017

2018-01/2020

3 đường số 3

07

BH09

73

58

90,0

CT63493

31/05/2017

2019-03/2020

81 đường số 3

08

BH11

71

58

90,0

CT63495

31/05/2017

2019-02/2020

77 đường số 3

09

BH20

62

58

90,0

CT63501

31/05/2017

2019-01/2020

59 đường số 3

10

BU36

175

58

179,6

CT58252

31/10/2016

2019-12/2019

B1/BC36 đường Tân Liêm

5. Đề nghị của chủ đầu tư

Tại văn bản số 598/CV-KP-PL ngày 20 tháng 11 năm 2020, Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc đã đề nghị kiểm tra hiện trạng xây dựng nhà ở và thẩm định điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua tại 15 lô đất có ký hiệu số: AE06, AF05, AF24, AG20, AG21, AP94, AP96, AP104, BF02, BG02, BL28, CE20, BE41, CE25, BD44 thuộc dự án Khu định cư Phong Phú 4 tại xã Phong phú, huyện Bình Chánh, cụ thể:

STT

Số thửa

Tờ bản đồ

Số lô duyệt theo QH

Diện tích đất (m2)

Số GCN

Ngày cấp

Số nhà

1

966

49

AE06

160,0

CT64307

21/06/2017

18 Đường số 09

2

1115

49

AF24

160,0

CT58221

31/10/2016

50 Đường số 09

3

1104

49

AG20

160,0

CT64160

21/06/2017

45 Đường số 09

4

1105

49

AG21

160,0

CT64161

21/06/2017

47 Đường số 09

5

1342

49

AP94

100,0

CT72011

30/03/2018

210 Đường số 12

6

826

58

BF02

144,0

CT64118

21/06/2017

95 Đường số 09

7

1163

48

BG02

90,0

CT64241

21/06/2017

43 Đường số 03

8

779

58

BL28

160,0

CT64235

21/06/2017

B1/BC58 Đường Tân Liêm

9

1484

49

CE20

100,0

CT63396

31/05/2017

100 Đường số 09

10

1134

49

AF05

160,0

CT58202

31/10/2016

35 Đường số 04

11

1352

49

AP104

100,0

CT 72022

30/03/2018

230 Đường số 12

12

992

48

BE41

100,0

CT63558

31/05/2017

24 Đường số 12C

13

795

57

CE25

100,0

CT63398

31/05/2017

110 Đường số 09

14

1344

49

AP96

100,0

CT 72013

30/03/2018

214 Đường số 12

15

1042

48

BD44

100,0

CT63266

31/05/2017

20 Đường số 12D

6. Kết quả kiểm tra hiện trạng xây dựng

6.1 Kết quả kiểm tra

Đoàn kiểm tra gồm đại diện các cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu Nam, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân xã Phong Phú – Huyện Bình Chánh đã kiểm tra tổng thể hiện trạng đầu tư xây dựng đối với 15 căn nhà tại các lô đất AE06, AF05, AF24, AG20, AG21, AP94, AP96, AP104, BF02, BG02, BL28, CE20, BE41, CE25, BD44. Ghi nhận như sau:

Vị trí, ranh đất khu đất xây dựng nhà phù hợp theo Bản đồ Hiện trạng vị trí, Bản đồ Hiện trạng vị trí phân lô số 39291/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 08 tháng 6 năm 2011.

Về đầu tư xây dựng: Dự án nêu trên đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống điện, chiếu sáng); 15 căn nhà tại các lô đất AE06, AF05, AF24, AG20, AG21, AP94, AP96, AP104, BF02, BG02, BL28, CE20, BE41, CE25, BD44 xây dựng phù hợp với quy hoạch và thiết kế được duyệt tại Bản quy định quản lý kiến trúc đô thị theo đồ án quy hoạch đính kèm của Quyết định số 20/QĐ-BQLKN ngày 02/3/2010 của Ban Quản lý Khu Nam phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án và hồ sơ thiết kế kỹ thuật của từng căn nhà.

Và các căn nhà tại các lô đất nêu trên đã được Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh nhà Khang Phúc, Đơn vị thi công và Chủ nhà ký xác nhận nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào sử dụng theo biên bản nghiệm thu công trình và đã bàn giao cho khách hàng.

STT

Số thửa

Tờ bản đồ

Số lô duyệt theo QH

Diện tích đất (m2)

Ngày ký biên bản nghiệm thu

Số tầng

1

966

49

AE06

160,0

01/07/2020

3 tầng + sân thượng

2

1115

49

AF24

160,0

30/11/2018

3 tầng + sân thượng

3

1104

49

AG20

160,0

01/07/2020

4 tầng + sân thượng

4

1105

49

AG21

160,0

01/07/2020

3 tầng + sân thượng

5

1342

49

AP94

100,0

09/01/2020

4 tầng + sân thượng

6

826

58

BF02

144,0

09/09/2020

3 tầng + sân thượng

7

1163

48

BG02

90,0

13/02/2020

4 tầng + sân thượng

8

779

58

BL28

160,0

24/03/2020

3 tầng + sân thượng

9

1484

49

CE20

100,0

23/10/2018

4 tầng + sân thượng

10

1134

49

AF05

160,0

18/09/2020

3 tầng + sân thượng

11

1352

49

AP104

100,0

30/09/2020

4 tầng + sân thượng

12

992

48

BE41

100,0

18/09/2020

4 tầng + sân thượng

13

795

57

CE25

100,0

22/09/2020

4 tầng + sân thượng

14

1344

49

AP96

100,0

 19/11/2020

4 tầng + sân thượng

15

1042

48

BD44

100,0

 29/10/2020

4 tầng + sân thượng

 

Các căn nhà nêu trên đã được cấp số nhà theo Công văn số 1052/CN-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về chứng nhận cấp số nhà tại dự án Khu định cư số 4.

6.2 Ý kiến đại diện các cơ quan tham dự kiểm tra

- Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc:

+ Công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và đang lập thủ tục bàn giao cơ sở hạ tầng kỹ thuật của dự án cho cơ quan nhà nước chuyên ngành quản lý (đính kèm Văn bản số 88/CV-KP-QLDA ngày 24/02/2020 của Công ty gửi Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng). Về cơ sở hạ tầng xã hội, Công ty đã hoàn tất bàn giao toàn bộ cơ sở hạ tầng xã hội (đính kèm biên bản bàn giao giữa Chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ban Quản lý Khu Nam ngày 18/07/2013, ngày 24/12/2014, ngày 12/01/2016, ngày 05/01/2016, 12/03/2016).

- Sở Xây dựng:

+ Thanh tra Sở Xây dựng xác nhận các căn nhà nêu trên xây dựng đúng quy định.

+ Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị Công ty giải trình thêm về thiết kế cơ sở, mẫu nhà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tại Văn bản số 684/BC-KP-PL ngày 31/12/2020 của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc đã báo cáo về xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt tại dự án.

- Ủy ban nhân dân xã Phong Phú, huyện Bình Chánh xác nhận không có phản ánh vi phạm về đất đai, môi trường tại thời điểm kiểm tra.

7. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường

Từ những nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

- Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc:

 + Cung cấp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các căn nhà trên theo quy định tại Điều 72 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hoặc cung cấp hồ sơ để để bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Trường hợp Công ty và người mua chưa thanh lý Hợp đồng mua bán nhà và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án thì Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc và người nhận chuyển nhượng phải có Văn bản thỏa thuận xác định rõ việc nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Liên hệ Cục Thuế thành phố để được hướng dẫn thực hiện trước bạ quyền sở hữu công trình theo quy định;

+ Khẩn trương thực hiện bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án cho các đơn vị liên quan.

- Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố:

+ Tiếp nhận hồ sơ đối với 15 căn nhà tại các lô đất AE06, AF05, AF24, AG20, AG21, AP94, AP96, AP104, BF02, BG02, BL28, CE20, BE41, CE25, BD44 trong dự án Khu định cư Phong Phú 4 tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng, thu hồi các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng đã cấp, khi các căn nhà nêu trên chưa được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+ Cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển toàn bộ hồ sơ nêu trên đến Văn phòng Đăng ký Đất đai Thành phố./.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến các cơ quan, đơn vị được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 


Số lượt người xem: 121    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm