Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
5
1
0
3
9
0
Công tác quản lý đất đai 03 Tháng Hai 2021 4:05:00 CH

Thông tin về đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở vào Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Địa Ốc Đông Nam tại dự án Khu nhà ở Đông Nam, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức

 


 

Ngày 01/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 943/STNMT-QLĐ về đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở vào Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Địa Ốc Đông Nam tại dự án Khu nhà ở Đông Nam, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, qua nội dung hồ sơ và kết quả kiểm tra thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

 

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo “kết quả kiểm tra” đến các đơn vị có liên quan biết để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật, đồng thời đề nghị:

 

1.    Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Địa Ốc Đông Nam:

 

- Nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận về nhà, đất đối với 139 nhà, đất khách hàng đã mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở (theo Danh sách đính kèm Văn bản số 247/CV-ĐN ngày 01/12/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Địa Ốc Đông Nam) tại Văn phòng Đăng ký đất đâi Thành phố (số 12 đường Phan Đăng Lưu, Phường 7, quận Bình Thạnh) hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký; thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (bao gồm bản chính 139 Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất);

 

- Khi nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Địa Ốc Đông Nam và người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở phải có văn bản thỏa thuận xác định rõ người (hoặc đơn vị) nhận Giấy chứng nhận, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

 

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Địa Ốc Đông Nam hoặc người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở có trách nhiệm nộp thuế chuyển quyền, lệ phí trước bạ theo quy định.

 

2. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố:

 

- Tiếp nhận và xem xét, giải quyết cấp 139 Giấy chứng nhận về nhà, đất cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở; phát hành Giấy chứng nhận theo thỏa thuận giữa người có quyền sử dụng đất, chủ đầu tư dự án và người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở;

 

- Khi cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở, thực hiện thu hồi quản lý 139 Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định;

 

- Cấp nhật, lưu trữ hồ sơ địa chính theo quy định.

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như trên và chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở tại Khu nhà ở Đông Nam phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố để thcwj hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở đồng thời lữu trữ hồ sơ theo quy định.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin để các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Văn phòng Sở

 

 

 


Số lượt người xem: 18047    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm