Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
1
2
1
5
9
1
Công tác quản lý đất đai 20 Tháng Mười Hai 2021 2:20:00 CH

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất ở số 13322/2004 ngày 15 tháng 10 năm 2004 do UBND quận Gò Vấp cấp

 

 

 

Ngày 14/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 251/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 1  Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất ở số 13322/2004 ngày 15 tháng 10 năm 2004 do UBND quận Gò Vấp cấp cho bà Bùi Thị Ngọc Yến đói với thửa đất số 40, tờ bản đồ số 22, Phường 15, quận Gò vấp, địa chỉ số 826/125 Lê Đức Thọ, Phường 15, quận Gò vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Lý do: Bà Bùi Thị Ngọc Yến đã làm mất bản chính trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận nêu trên.

 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở quyền sử dụng đất ở số 13322/2004 ngày 15 tháng 10 năm 2004 do UBND quận Gò Vấp cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 490    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm