Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
1
2
1
8
4
0
Công tác quản lý đất đai 21 Tháng Mười Hai 2021 3:55:00 CH

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 679768 (số vào số CS00362) ngày 01 tháng 12 năm 2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp

 

 

 

Ngày 17/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 254/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 679768 (số vào số CS00362) ngày 01 tháng 12 năm 2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho bà Phạm Thị Bích hiền, diện tích 102.3m2 , nhằm thửa 96, tờ 180 xã Long Hòa.

 

 

Lý do: bà Phạm Thị Bích Hiền đã làm mất bản chỉnh trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận nêu trên.

 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CI 679768 (số vào số CS00362) ngày 01 tháng 12 năm 2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 503    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm