Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
1
2
2
1
1
2
Công tác quản lý đất đai 21 Tháng Mười Hai 2021 4:00:00 CH

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sô AC 933992 (số vào sổ cấp giấy H00653) ngày 24 tháng 8 năm 2005 do huyện Cần Giờ cấp

 

 

 

Ngày 17/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 252/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sô AC 933992 (số vào sổ cấp giấy H00653) ngày 24 tháng 8 năm 2005 do huyện Cần Giờ cấp cho hộ ông Võ Văn Hùng, diện tích 170.82 m2,  nhằm thửa 27-7, 27-8 tờ 07 xã Long Hòa.

 

Lý do: Hộ ông Võ Văn Hùng đã làm mất bản chính trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận nêu trên..

 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sô AC 933992 (số vào sổ cấp giấy H00653) ngày 24 tháng 8 năm 2005 do huyện Cần Giờ cấp không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 530    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm