Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
1
2
1
0
0
0
Công tác quản lý đất đai 04 Tháng Giêng 2022 9:25:00 SA

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CD 531693, số vào sổ CS10352 ngày 21/10/2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp

 

 


 

Ngày 23/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 264/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CD 531693, số vào sổ CS10352 ngày 21/10/2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Bà Nguyễn Thị Diệu Linh đối với căn hộ 6.04 chung cư Ngọc Lan, số 35 đường Phú Thuận, phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Lý do: Bà Nguyễn Thị Diệu Linh đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CD 531693, số vào sổ CS10352 nêu trên.

 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CD 531693, số vào sổ CS10352 ngày 21/10/2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện.

 

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 549    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm