Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
1
2
1
7
5
2
Công tác quản lý đất đai 13 Tháng Giêng 2022 10:15:00 SA

Thông báo chấm dứt ủy quyền cấp và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Quyết định số 1275/QĐ-STNMT-VPĐK ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

 Ngày 06/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 37/QĐ-STNMT-HGCN về chấm dứt ủy quyền cho ông Lê Xuân Tùng, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức được cấp, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất (gọi là Giấy chứng nhận) đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố theo Quyết định số 1275/QĐ-STNMT-VPĐK ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Thời hạn chấm dứt ủy quyền: kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2022.

 

  

Việc ủy quyền được cấp, hủy Giấy chứng nhận kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2022 được tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1073/QĐ-STNMT-VP ngày 15 tháng 11 nmaw 2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 482    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm