Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
1
2
2
3
0
8
Công tác quản lý đất đai 13 Tháng Giêng 2022 10:35:00 SA

Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CI 807427; số vào sổ cấp GCN: CS 08109 ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

 

 

Ngày 28/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 278/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CI 807427; số vào sổ cấp GCN: CS 08109 ngày 22 tháng 01 năm 2018 cấp cho ông, bà Phạm Ngọc Tiên – Nguyễn Thị Thanh Lai, đối với thửa đất số 521, tờ bản đồ số 74, Phường 05, quận Gò Vấp, địa chỉ số 116/44 Dương Quảng Hàm, Phường 05, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Lý do: bà Nguyễn Thị Thanh Lai đã làm mất bản chính Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CI 807427; số vào sổ cấp GCN: CS 08109 ngày 22 tháng 01 năm 2018 do Sở Tài nguyên và Môi tường Thành phố Hồ Chí Minh cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CI 807427; số vào sổ cấp GCN: CS 08109 ngày 22 tháng 01 năm 2018 do Sở Tài nguyên và Môi tường Thành phố Hồ Chí Minh cấp không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 437    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm