Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
5
9
0
7
1
Công tác quản lý đất đai 27 Tháng Giêng 2022 10:30:00 SA

Về cấp Giấy chứng nhận về nhà ở, đất ở cho người mua căn hộ chung cư tại dự án khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G và lô E), huyện Nhà Bè do Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside làm chủ đầu tư

 


Ngày 17/01/2022,Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 411/STNMT-QLĐ về cấp Giấy chứng nhận về nhà ở, đất ở cho người mua căn hộ chung cư tại dự án khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G và lô E), huyện Nhà Bè do Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside làm chủ đầu tư, nội dung cụ thể như sau:

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 83/2019-CV-RVS ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với dự án Khu nhà ở Phước Kiển (lô G và lô E), tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside làm chủ đầu tư. Căn cứ nội dung hồ sơ và kết quả kiểm tra thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Pháp lý quyền sử dụng đất

Công ty TNHH Trần Thái được Ủy ban nhân dân Thành phố giao đất để thực hiện dự án khu nhà ở tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè tại Quyết định số 3234/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 2004 và Quyết định số 6597/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2005. Trong diện tích khu đất giao theo Quyết định này, có 02 khu đất quy hoạch xây dựng chung cư cao tầng diện tích 28.559 m² và diện tích 10.746 m2. Ngày 09 tháng 7 năm 2010, Công ty TNHH Trần Thái đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 01296 diện tích 28.559 m² và số CT 01298 diện tích 10.746 m², thời hạn sử dụng lâu dài, mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị (xây dựng chung cư). Công ty TNHH Trần Thái đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất 02 khu đất trên cho Công ty Cổ phần Bất động sản Ánh Sao, được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thành phố (nay là Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố) cập nhật biến động tại trang 3 của 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên vào ngày 16 tháng 01 năm 2015, nội dung: “Chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Bất động sản Ánh Sao, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 0313016431 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 17/11/2014, địa chỉ trụ sở chính 12/39 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19 quận Bình Thạnh, TP.HCM theo hồ sơ số 000167.CN. Ghi chú: Công ty Cổ phần Bất động sản Ánh Sao phải sử dụng đất đúng mục đích và thực hiện dự án đầu tư theo Bản cam kết ngày 05/01/2015”.

Công ty Cổ phần Bất động sản Ánh Sao đổi tên thành Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao, được Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố cập nhật nhật trên trang 4 của 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên vào ngày 15 tháng 10 năm 2015. Sau đó, Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao tiếp tục đổi tên thành Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside do sáp nhập doanh nghiệp và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố cập nhật nhật trên trang 4 của 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên vào ngày 06 tháng 06 năm 2018, nội dung: “Người sử dụng đất đổi tên từ Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao thành Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 0313216078 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 16/04/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 14/9/2017  địa chỉ trụ sở chính: 65 Nguyễn Du,, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM do sát nhập doanh nghiệp, theo hồ sơ số 008968.CP. Ghi chú: Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside tiếp tục thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt”.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản đồ hiện trạng vị trí phân lô tổng thể số 22835-1/GĐ-TNMT được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm duyệt ngày 24 tháng 8 năm 2009.

2. Về quy hoạch, thiết kế cơ sở và giấy phép xây dựng

2.1. Về quy hoạch

- Ngày 14 tháng 10 năm 2008, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè của Công ty TNHH Trần Thái (thay thế Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty TNHH Trần Thái làm chủ đầu tư), theo đó các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đối với diện tích 02 lô đất xây dựng chung cư nêu trên như sau:

Khu G (Lô G): Tổng diện tích đất 28.558,61m², gồm 05 đơn nguyên chung cư, mật độ xây dựng 45%, hệ số sử dụng đất 7,23 và tổng số căn hộ là 782 căn, cụ thể:

+ Mẫu chung cư cao tầng số 1 (CC-TMDV-1A, CC-TMDV-1D) gồm 02 đơn nguyên, tổng số căn hộ 320 căn, diện tích xây dựng (01 đơn nguyên) 1.909m2, diện tích tầng điển hình 1.672 m2, tầng cao xây dựng 20 tầng, chiều cao xây dựng tối đa 85m.

+ Mẫu chung cư cao tầng số 2 (CC-TMDV-1B, CC-TMDV-1C) gồm 02 đơn nguyên, tổng số căn hộ 262 căn, diện tích xây dựng (01 đơn nguyên) 1.564m2, diện tích tầng điển hình 1.348 m2, tầng cao xây dựng 20 tầng, chiều cao xây dựng tối đa 85m.

+ Mẫu chung cư cao tầng số 3 gồm:

++ Khối đế (CC-TMDV-2A), diện tích xây dựng 5.905,4m2, tầng cao xây dựng 3 tầng (hầm + trệt + lửng + 2 lầu).

++ Khối tháp (CC-TMDV-2B, CC-TMDV-2C), tổng số căn hộ 200 căn, diện tích xây dựng 3.800m2, tầng cao xây dựng 17 tầng, chiều cao tối đa 98m.

Khu E (Lô E): Tổng diện tích đất 10.746,04m², gồm 02 đơn nguyên chung cư, mật độ xây dựng 45%, hệ số sử dụng đất 7,16, tổng số căn hộ là 368 căn, cụ thể:

+ Mẫu chung cư cao tầng số 4 (CC-TMDV-3A) gồm 1 đơn nguyên, tổng số căn hộ 321 căn, diện tích xây dựng 3.375m2, diện tích tầng điển hình 2.900m2, tầng cao xây dựng 20 tầng, chiều cao xây dựng tối đa 85m.

+ Mẫu chung cư cao tầng số 5 (CC-TMDV-3B) gồm 1 đơn nguyên, tổng số căn hộ 45 căn, diện tích xây dựng 1.460,7m2, diện tích tầng điển hình 1.400m2, tầng cao xây dựng 15 tầng, chiều cao xây dựng tối đa 61m.

- Ngày 05 tháng 02 năm 2016, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Quyết định số 338/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G và lô E), huyện Nhà Bè do Công ty TNHH Trần Thái làm chủ đầu tư, theo đó “cơ cấu sử dụng đất không thay đổi so với Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân dân huyện Nhà Bè về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè của Công ty TNHH Trần Thái (diện tích 136.413,2m2)”. Chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc chung Lô E, Lô G với nội dung chính như sau: Chức năng công trình là chung cư kết hợp thương mại – dịch vụ, văn phòng có nhân viên lưu trú (0fficetel); diện tích đất 39.304,65m2; mật độ xây dựng ≤ 45%; tầng cao (gồm tầng kỹ thuật mái) ≤ 25m; chiều cao công trình ≤ 98m; hệ số sử dụng đất 7.21; tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm tầng hầm, tầng kỹ thuật mái) khoảng 283.420,40 m2 trong đó: diện tích sàn xây dựng chức năng ở khoảng 216.175,58m2, diện tích sàn xây dựng chức năng văn phòng có nhân viên lưu trú (officetel) khoảng 49.590,02m2, diện tích sàn xây dựng chức năng thương mại – dịch vụ khoảng 17.654,80m2; tổng diện tích để xe tầng hầm nhà cao tầng khoảng 54.301,93m2; tổng số căn hộ chung cư cao tầng 2.243 căn; tổng số căn văn phòng có nhân viên lưu trú (offcetel) 874 căn; dân số Khu G + E khoảng 7.100 người. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cho Lô E và Lô G như sau:

+ Lô E: diện tích đất 10.746,04m2; diện tích tính mật độ xây dựng (diện tích tính hình chiếu mái) 4.460,54m2; mật độ xây dựng ≤ 45%, tầng cao (gồm tầng kỹ thuật mái) ≤ 21; chiều cao công trình ≤ 98m; tổng diện tích sàn xây dựng 76.941,65m2 (không bao gồm tầng hầm, tầng kỹ thuật mái), trong đó: diện tích sàn xây dựng chức năng ở: 59.103,22m2, diện tích sàn xây dựng chức năng văn phòng có nhân viên lưu trú (officetel): 10.746,04m2, diện tích sàn xây dựng chức năng thương mại – dịch vụ (bao gồm diện tích sàn xây dựng nhóm trẻ 918,5m2 tại tầng 1 và tầng 2 khối E1): 7.092,39m2; hệ số sử dụng đất 7,16 lần; tổng số căn hộ khoảng 610 căn; tổng số văn phòng có nhân viên lưu trú (officetel) khoảng 184 căn.

+ Lô G: diện tích đất 28.558,61m2; diện tích tính mật độ xây dựng (diện tích tính hình chiếu mái) 11.835,22m2; mật độ xây dựng ≤ 45%, tầng cao (gồm tầng kỹ thuật mái) ≤ 25; chiều cao công trình ≤ 98m; tổng diện tích sàn xây dựng 206.478,75m2 (không bao gồm tầng hầm, tầng kỹ thuật mái), trong đó: diện tích sàn xây dựng chức năng ở: 157.072,36m2, diện tích sàn xây dựng chức năng văn phòng có nhân viên lưu trú (officetel): 38.843,98m2, diện tích sàn xây dựng chức năng thương mại – dịch vụ: 10.562,41m2; hệ số sử dụng đất 7,23 lần; tổng số căn hộ khoảng 1.633 căn; tổng số văn phòng có nhân viên lưu trú (officetel) khoảng 690 căn.

2.2. Về thiết kế cơ sở

Ngày 25 tháng 3 năm 2016, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng có Công văn số 229/HĐXD-QLDA thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khu dân cư xã Phước Kiển (lô G và lô E), huyện Nhà Bè theo các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-UBND nêu trên. Dự án gồm 8 khối công trình, cụ thể:

+ Lô G: bao gồm 6 khối công trình ký hiệu G1, G2, G3, G4, G5 và G6 cao 25 tầng, bên dưới là 02 tầng hầm chung. Tổng diện tích xây dựng 11.835,22m², mật độ xây dựng 41,44%, tổng diện tích sàn xây dựng 206.128,1m² (không kể diện tích tầng hầm), trong đó diện tích sàn có chức năng thương mại dịch vụ 10.473,31m² (tương ứng hệ số sử dụng đất 0,37 lần), chức năng căn hộ 157.068,38m² (tương ứng hệ số sử dụng đất 5,5 lần) và chức năng văn phòng có nhân viên lưu trú (officetel) là 38.586,41m² (tương ứng hệ số sử dụng đất 1,35 lần); hệ số sử dụng đất toàn khu 7,22 lần; chiều cao đến đỉnh mái công trình 87,5m so với cốt mặt sân. Các khối công trình từ G1 đến G5 bố trí thương mại dịch vụ và căn hộ. Khối nhà G6 bố trí thương mại dịch vụ và văn phòng có nhân viên lưu trú. Khối nhà G5 và G6 có chung khối đế tầng 1. Khoảng giữa các khối nhà bố trí sân vườn và hồ bơi.

Các tầng hầm bố trí chỗ đỗ xe và các hạng mục kỹ thuật công trình. Tầng 1 bố trí thương mại, dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng. Từ tầng 2 đến tầng 24 bộ trí văn phòng và các căn hộ ở. Tầng 25 là tầng kỹ thuật. Tổng số căn hộ 1.633 căn, tổng số căn officetel 690 căn, quy mô dân số 5.180 người. Tổng diện tích sàn sinh hoạt cộng đồng 1.310,64m², tổng diện tích sàn bố trí chỗ đỗ xe 44.910,76m².

 + Lô E: bao gồm 2 khối công trình ký hiệu E1 và E2 cao 21 tầng, bên dưới là 02 tầng hầm chung. Tổng diện tích xây dựng 4.460,54m², mật độ xây dựng 41,51%, tổng diện tích sàn xây dựng 76.813,22m² (không kể diện tích tầng hầm), trong đó diện tích sàn có chức năng thương mại dịch vụ 6.999m² (tương ứng hệ số sử dụng đất 0,65 lần), chức năng căn hộ 59.102,84m² (tương ứng hệ số sử dụng đất 5,5 lần) và chức năng văn phòng có nhân viên lưu trú (officetel) là 10.711,36m² (tương ứng hệ số sử dụng đất 1,0 lần); hệ số sử dụng đất toàn khu 7,15 lần; chiều cao đến đỉnh mái công trình 76m so với cốt mặt sân (cốt sàn tầng 1 cao hơn cốt mặt sân 0,6m). Khối nhà E1 bố trí thương mại, dịch vụ và căn hộ ở. Khối nhà E2 bố trí thương mại, dịch vụ, căn hộ ở và văn phòng có nhân viên lưu trú. Khoảng giữa các khối nhà bố trí đường nội bộ giữa 2 khối nhà, sân vườn và hồ bơi.

Các tầng hầm bố trí chỗ đỗ xe và các hạng mục kỹ thuật công trình. Tầng 1 bố trí thương mại, dịch vụ và nhà trẻ, tầng 2 bố trí căn hộ, sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, thương mại, dịch vụ và hồ bơi. Từ tầng 3 đến tầng 20 thuộc khối nhà E1 bố trí các căn hộ ở, từ tầng 3 đến tầng 10 khối nhà E2 bố trí văn phòng có nhân viên lưu trú, các tầng trên bố trí căn hộ. Tầng 21 là tầng kỹ thuật. Tổng số căn hộ 610 căn, tổng số căn officetel 184 căn, quy mô dân số 1.920 người. Tổng diện tích sàn sinh hoạt cộng đồng 518m², tổng diện tích sàn bố trí chỗ đỗ xe 14.535,75m².

Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng đã kết luận “thiết kế cơ sở công trình Khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G và lô E) tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh về cơ bản đủ điều kiện trình phê duyệt thiết kế và triển khai các bước tiếp theo. Tuy nhiên, phải bổ sung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng theo quy định của Luật Nhà ở trước khi phê duyệt dự án”. Ngày 30 tháng 5 năm 2016, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có Công văn số 448/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế kiến trúc công trình Khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G và lô E) tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tổng diện tích sàn xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, số căn hộ - căn officetel và dân số giữ nguyên theo thẩm định thiết kế cơ sở và đã kết luận “hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình Khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G và lô E) đủ điều kiện để chủ đầu tư trình phê duyệt.”. Ngày 15 tháng 5 năm 2019, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có Công văn số 272/HĐXD-QLTK thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật điều chỉnh công trình Khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G và lô E) tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

2.3. Về Giấy phép xây dựng

Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng số 101/GPXD ngày 05 tháng 7 năm 2016 cho giai đoạn 1 (phần ngầm), tổng diện tích xây dựng tầng hầm là 69.658,92m2, trong đó Lô G hầm 2 và hầm 1: 25.909,79m2, Lô E hầm 2 7.422,68m2 và hầm 1 là 10.417,25m2 và Giấy phép xây dựng số 126/GPXD ngày 29 tháng 6 năm 2017 cho giai đoạn 2 (phần thân), gồm các nội dung chính như sau:

 Lô G:

+ Tổng diện tích đất: 28.558,6m²

+ Mật độ xây dựng: 24,8%

+ Hệ số sử dụng đất: 5,7 lần. Trong đó: đất ở: 5,5; Thương mại - dịch vụ: 0,2

+ Tổng số căn hộ: 1.633 căn

+ Tầng cao xây dựng: 25 tầng

+ Chiều cao xây dựng: 87,5m

* Khối G1: 34.710,4m² (345 căn hộ)

+ Diện tích tầng 1: 1482,5m²

+ Diện tích tầng 2 đến tầng 24: 1436,1m²/1 tầng

+ Mái che thang: 197,6m²

* Khối G2: 32.283,0m² (322 căn hộ)

+ Diện tích tầng 1: 1392,9m²

+ Diện tích tầng 2 đến tầng 24: 1334,2m²/1 tầng

+ Mái che thang: 203,5m²

* Khối G3: 34,716,3m² (345 căn hộ).

+ Diện tích tầng 1: 1488,4m²

+ Diện tích tầng 2 đến tầng 24: 1436,1m²/1 tầng

+ Mái che thang: 197,6m²

* Khối G4: 31.118,4m² (299 căn hộ)

+ Diện tích tầng 1: 1290,9m²

+ Diện tích tầng 2 đến tầng 24: 1288,4m²/1 tầng

+ Mái che thang: 194,3m²

* Khối G5: 32.325.6m² (322 căn hộ)

+ Diện tích tầng 1: 1.435,2m²

+ Diện tích tầng 2 đến tầng 24 (G5): 1334,2m²/1 tầng

+ Mái che thang (G5): 203,8m²

Lô E:

+ Tổng diện tích đất: 10.746,0m²

+ Mật độ xây dựng: 25,4%

+ Hệ số sử dụng đất: 4,8 lần. Trong đó: đất ở: 4,5; thương mại - dịch vụ: 0,3

+ Tổng số căn hộ: 500 căn

+ Tầng cao xây dựng: 21 tầng

+ Chiều cao xây dựng: 76m

* Khối El: 52.720,6m² (500 căn hộ)

+ Diện tích tầng 1: 2.728,2m²

+ Diện tích tầng 2: 2629,6m²

+ Diện tích tầng 3 đến tầng 10: 2609,4m²/1 tầng

+ Diện tích tầng 11 đến tầng 20: 2609,4m²/1 tầng

+ Mái che thang: 393,6m²

3. Về chấp thuận đầu tư dự án

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư tại Công văn số 596/UBND-ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2017 và   chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G và lô E), tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao làm chủ đầu tư.

 - Ngày 17 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định số 1790/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G và lô E), tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao làm chủ đầu tư, mục tiêu dự án xây dựng khu nhà ở; nội dung của dự án theo Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G, lô E), huyện Nhà Bè; cơ cấu sử dụng đất: tổng diện tích khu đất lô E và lô G là 39.304,65 m2, trong đó lô G 28.558,61 m2, lô E 10.746,04 m2; Quy mô dân số 7.100 người, mật độ xây dựng tối đa 45%, Tầng cao khối G: ≤25 tầng, tầng cao khối E: ≤21 tầng; hệ số sử dụng đất lô G: 7,23 lần, lô E 7,16 lần; Phương án tiêu thụ sản phẩm: bán 2.243 căn hộ cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật, kinh doanh khu thương mại – dịch vụ, offcetel theo quy định của pháp luật….

- Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân Thành phố có Công văn số 5061/UBND-ĐT điều chỉnh Công văn số 596/UBND-ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố và ban hành Quyết định số 4813/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 1790/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G và lô E) tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thể hiện:

- Điều chỉnh tên chủ đầu tư từ Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao thành Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside.

- Điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự kiến 03 năm kể từ ngày ban hành văn bản điều chỉnh Quyết định chấp thuận đầu tư.

- Điều chỉnh trách nhiệm của chủ đầu tư dự án (nay là Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside): được kế thừa các quyền và trách nhiệm từ Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao để tiếp tục thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định; thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) theo ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan đến việc sáp nhập doanh nghiệp.

- Bổ sung nội dung Khoản 3, Điều 3 về trách nhiệm của Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố thực hiện đầy đủ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 359/TB-VP ngày 18 tháng 5 năm 2020.

4. Nghĩa vụ nhà ở xã hội

Tại Công văn số 596/UBND-ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao làm chủ đầu tư dự án xác định “Chủ đầu tư thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao thực hiện theo quy định của pháp luật”. Ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại Tờ trình số 3597/TTr-SXD-PTĐT Sở Xây dựng đã trình, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố “Công ty không phải thực hiện thêm nghĩa vụ đều tiết nhà ở xã hội trong dự án này” (mục 16 – trang 5) và tại Quyết định số 1790/QĐ-UBND nêu trên của Ủy ban nhân dân Thành phố không có quy định Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao phải thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo quy định tại dự án. Tuy nhiên, liên quan đến nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha, tại Công văn số 3525/SXD-PTN&TTBĐS ngày 02 tháng 4 năm 2021 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng đã có ý kiến như sau: “Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Sở Xây dựng đã có Công văn số 15113/SXD-PTN&TTBĐS về xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10 ha kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố phương thức thực hiện và giao các đơn vị liên quan xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội cho chủ đầu tư các dự án. Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố”.

5. Nghĩa vụ tài chính khi sáp nhập doanh nghiệp

Tại Thông báo số 359/TB-VP ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Võ Văn Hoan “giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế Thành phố và các đơn vị có liên quan xác định đầy đủ các khoản Nhà nước phải thu để bảo đảm không thất thoát ngân sách từ việc sáp nhập doanh nghiệp (thay vì phải thực hiện chuyển nhượng dự án bất động sản) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 779/TB-VP ngày 01 tháng 11 năm 2019…”. Tại mục 2 Thông báo số 779/TB-VP ngày 01 tháng 11 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố - Nguyễn Thành Phong chỉ đạo “Đề nghị Cục Thuế Thành phố có ý kiến về thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án của Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao và các trường hợp tương tự khi các chủ đầu tư dự án thực hiện thủ tục chia tách, sáp nhập mà không thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án; gửi Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở ngành..”.

Ngày 02 tháng 11 năm 2020, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố đã có ý kiến tại Công văn số 12636/VPĐK-ĐK “Văn phòng Đăng ký đất đai đã căn cứ Điều 83 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 38 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư, thực hiện đăng ký biến động tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CT01296 ngày 09 tháng 7 năm 2020, số CT01298 ngày 09 tháng 7 năm 2020 cho Công ty TNHH Bất động sản Nova Riversside”. 

Tại Công văn số 17530/CT-TTHT ngày 18 tháng 12 năm 2020, Cục Thuế Thành phố đã có ý kiến: “Khi thực hiện sáp nhập, Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside (tên cũ là Công ty TNHH Bất động sản Tân Đức) đã thực hiện kê khai thuế theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 306/BTC-CST ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về chính sách thuê giá trị gia tăng, thuê thu nhập doanh nghiệp trường hợp sáp nhập doanh nghiệp. Về nghĩa vụ thuế đối với các bên có liên quan tại dự án Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao, Cục Thuế Thành phố đã có Công văn số 17529/CT-TTHT ngày 18 tháng 12 năm 2020 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố (bản chụp kèm theo)”. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận được bản chụp Công văn số 17529/CT-TTHT ngày 18 tháng 12 năm 2020 kèm theo của Cục Thuế Thành phố.

- Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao sáp nhập vào Công ty TNHH Bất động sản Nova Riveside và Văn phòng Đăng ký đất đai đã thực hiện đăng ký biến động tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN CT01296 ngày 09 tháng 7 năm 2020, số CT01298 ngày 09 tháng 7 năm 2020 cho Công ty TNHH Bất động sản Nova Riversside theo quy định và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố. Do đó, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố có trách nhiệm kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính có liên quan của Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside và Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao đối với dự án của Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè khi sáp nhập doanh nghiệp mà không thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án, để bảo đảm không thất thoát ngân sách Nhà nước từ việc sáp nhập doanh nghiệp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 779/TB-VP ngày 01 tháng 11 năm 2019 và Thông báo số 359/TB-VP ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

6. Nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất khi điều chỉnh quy hoạch

Ngày 11 tháng 5 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4488/STNMT-KTĐ gửi Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao về nghĩa vụ tài chính khi điều chỉnh quy hoạch cục bộ Lô G & Lô E tại dự án Khu nhà ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, nội dung: “Trường hợp 02 lô đất nêu trên do Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao nhận chuyển nhượng hợp pháp mà bên chuyển nhượng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (làm dự án chung cư) từ năm 2010 theo Quyết định số 6597/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trần Thái tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè để đầu tư xây dựng nhà ở, sau khi nộp đủ tiền sử dụng đất mà trong đó đơn giá đất để tính tiền sử dụng đất áp dụng theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, thì không phải xác định để thu chênh lệch tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính, cụ thể:

“b) đối với các trường hợp đã tính và nộp tiền sử dụng đất theo chính sách về thu tiền sử dụng đất mà giá đất được xác định không căn cứ vào các chỉ tiêu quy hoạch của dự án, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh thay đổi các chỉ tiêu quy hoạch của dự án thì không phải xác định để thu chênh lệch tiền sử dụng đất (nếu có).”. Tuy nhiên, Công văn này chưa có ý kiến xác định cụ thể là Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao có phải thực hiện hay không phải thực hiện nộp bổ sung chênh lệch tiền sử dụng đất (nếu có) khi điều chỉnh thay đổi chỉ tiêu quy hoạch của dự án nêu trên.

7. Tình hình thực hiện dự án

7.1. Về nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Ngày 28 tháng 10 năm 2019, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng có Thông báo số 191/GĐ-GĐ1/HT “chấp thuận kết quả nghiệm thu của Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside để đưa vào sử dụng” đối với công trình Khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G và lô E) tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.2. Về phòng cháy chữa cháy

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – Bộ Công an (Cục Cảnh sát PCCC và CNCH) đã cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy dự án Khu nhà ở Phước Kiển (Khu E và Khu G) số 137/TD-PCCC-P6 ngày 18 tháng 01 năm 2016; chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC đối với công trình xây dựng dự án Khu nhà ở tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (Khu G và Khu E) tại các Công văn số 2311/PCCC&CNCH-P4 ngày 19 tháng 12 năm 2018, số 884/PCCC&CHCN-P4 ngày 10 tháng 5 năm 2019, số 1133/PCCC&CHCN ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside.

7.3. Về chứng nhận số nhà

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đã Chứng nhận cấp số nhà cho căn hộ và cửa hàng kinh doanh thương mại Khu nhà ở xã Phước Kiển các tháp B, C, D, E, G lô G và tháp I, K lô E (lô G và lô E) xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside làm chủ đầu tư tại Văn bản số 388/CN-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018.

7.4. Về bảo vệ môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nhà ở Phước Kiển (lô G và lô E) tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè” tại Quyết định số 863/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 06 tháng 4 năm 2016.

Ngày 03 tháng 12 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 10771/STNMT-CCBVMT về ý kiến môi trường đối với việc đầu nối nước thải của Dự án “Khu nhà ở Phước Kiển (lô G và lô E)” tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, nội dung “Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất theo đề xuấtcủa Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside về việc nước thải của dự án thu gom về các trạm xử lý nước thải công suất 1655 m3/ ngày (lô G) và 610 m3/ ngày (lô E), xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A và lắp đặt tuyến ống thoát nước thải riêng cho dự án để thu gom nước thải từ các trạm xử lý nước thải, đấu nối ra Rạch Đỉa (rạch Tắc Bà Phổ); Công ty tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã báo cáo, đề xuất.

Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside có trách nhiệm thực hiện các điều kiện kèm theo:

Khẩn trương lắp đặt tuyến ống thoát nước thải riêng cho dự án để thu gom nước thải từ các trạm xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ dự án được thu gom, xử lý và đấu nối theo đúng quy định”.

Công ty đã đầu tư thi công xây dựng tuyến ống thoát nước thải số 01 và nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng ngày 19 tháng 4 năm 2021.

7.5. Về thế chấp quyền sử dụng đất

Tại Công văn số 12/2021-CV-RV3 ngày 12 tháng 4 năm 2021, “Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside cam kết hiện nay không thế chấp quyền sử dụng đất đối với 02 khu đất thực hiện dự án nêu trên (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 01296 ngày 09 tháng 7 năm 2010 của thửa đất số 88 tờ bản đồ số 05 – tài liệu đo năm 2003 và số CT 01298 ngày 09 tháng 7 năm 2010 của thửa đất số 140 tờ bản đồ số 5 – tài liệu đo năm 2003 xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè)”.

7.6. Về điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng đã có ý kiến tại Công văn số 13337/SXD-PTN&TTBĐS ngày 01 tháng 9 năm 2017 “2.133 căn hộ chung cư tại Lô G (G1 345 căn hộ, G2 322 căn hộ, G3 345 căn hộ, G4 299 căn hộ, G5 322 căn hộ) và Lô E (É 500 căn hộ) thuộc dự án Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai”.

8. Về kết quả kiểm tra và ý kiến của các cơ quan liên quan

Tại buổi kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng Khu nhà ở xã Phước Kiển (lô G) gồm: tháp G1, G2, G3, G4 và G5 (chưa thực hiện kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thương mại tại tầng 1 tháp G5) tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè của Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside vào ngày 27 tháng 12 năm 2019 và ngày 21 tháng 02 năm 2020, đại diện các bên tham dự (Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, Ủy ban nhân dân xã Phước Kiển - huyện Nhà Bè), xác nhận:

- Toàn bộ công trình căn hộ, cửa hàng kinh doanh thương mại và khu sinh hoạt cộng đồng của tháp G1, G2, G3, G4 và G5 (trừ các cửa hàng kinh doanh thương mại tại tầng 1 tháp G5 do chưa kiểm tra) được đầu tư xây dựng phù hợp theo Giấy phép xây dựng số 101/GPXD ngày 05 tháng 7 năm 2016 và số 126/GPXD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Sở Xây dựng và thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật xây dựng (kèm bản vẽ) của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng.

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, hồ bơi…nội khu chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch và Giấy phép xây dựng được cấp.

* Ý kiến của Thanh tra Sở Xây dựng:

- Lô G được đầu tư xây dựng theo thẩm định thiết kế cơ sở số 229/HĐXD-QLDA ngày 25 tháng 3 năm 2016 và thẩm định thiết kế kỹ thuật số 448/HĐXD-QLDA ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) và Giấy phép xây dựng số 101/GPXD ngày 05 tháng 7 năm 2016 và số 126/GPXD ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Sở Xây dựng.

- Trong quá trình đầu tư xây dựng công trình lô G Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1174/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 1173/QĐ-XPVPHC ngày 16 tháng 7 năm 2018 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside và Nhà thầu về hành vi thi công công trình xây dựng gây lún, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước đường N1 thuộc Khu dân cư Trần Thái-Tân An Huy, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside và Nhà thầu đã chấp hành xong Quyết định số 1174/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 1173/QĐ-XPVPHC nêu trên và khắc phục hậu quả (theo Biên bản làm việc ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Thanh tra Sở Xây dựng).

* Ý kiến của Ủy ban nhân dân xã Phước Kiển:

Tại thời điểm kiểm tra Ủy ban nhân dân xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè chưa nhận được tranh chấp khiếu nại liên quan đến việc sử dụng đất lô G nêu trên của Công ty (G1, G2, G3, G4, G5).

9. Đề nghị của Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside có Công văn số 18/2021-CV-RVS, theo đó kiến nghị “toàn bộ công trình tháp G1, G2, G3, G4 và G5 đã được Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng theo Thông báo số 191/GĐ-GĐ1/HT Ngày 28 tháng 10 năm 2019, cư dân dự án đã chờ đợi việc cấp Giấy chứng nhận trong 2 năm qua nếu tiếp tục kéo dài sẽ làm cho cư dân hoang mang, bức xúc có thể phát sinh tình trạng biểu tình, khiếu nại, khiếu kiện phức tạp gây mất an ninh trật tự. Do vậy, để ổn định đời sống và đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của cư dân tại dự án, Công ty đề nghị xác nhận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự án và cấp Giấy chứng nhận đối với tháp G1, G3, G4 và G5 (chi tiết theo danh sách đính kèm). Đối với các căn hộ tại tháp G2 và các căn thương mại – dịch vụ tại tháp G1, G3, G4 và G5 sẽ được giải quyết sau khi Công ty được cơ quan có thẩm quyền xác nhận hoàn tất nghĩa vụ nhà ở xã hội của dự án.

Ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 43/2014/NÐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ðất đai năm 2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai), Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo “kết quả kiểm tra” như trên đối với dự án dự án Khu nhà ở Phước Kiển (lô G và lô E), tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè do Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside làm chủ đầu tư đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định pháp luật, đồng thời đề nghị:

1. Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường (Phòng Kinh tế đất) để được hướng dẫn các thủ tục về xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch của dự án (nếu có) và thực hiện theo quy định.

- Liên hệ Cục Thuế Thành phố và Sở Tài chính để có ý kiến xác nhận Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside đã hoàn tất việc thực hiện (hoặc không phải thực hiện) các nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với dự án của Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao Khi thực hiện sáp nhập doanh nghiệp mà không thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 779/TB-VP ngày 01 tháng 11 năm 2019 và Thông báo số 359/TB-VP ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Liên hệ Sở Xây dựng để có ý kiến xác nhận về nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án.

- Nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua căn hộ chung cư, cửa hàng kinh doanh thương mại tại dự án Khu nhà ở Phước Kiển tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (lô G) có ký hiệu tháp G1, G3, G4 và tháp G5 (trừ tháp G2 và các cửa hàng kinh doanh thương mại tại tháp G1, G3, G4 và G5) hoặc cung cấp hồ sơ cho người mua để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố (số 12 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh); thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (bao gồm bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào số cấp GCN CT 01296 và số CT 0129802 ngày 09 tháng 7 năm 2010); Trường hợp chưa thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở, Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside và người mua nhà phải có văn bản thỏa thuận trong đó xác định rõ việc nộp và nhận kết quả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Khi nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, Công ty TNHH Bất động sản Nova Riversid và người mua căn hộ chung cư phải có văn bản thỏa thuận xác định rõ người (hoặc đơn vị) nhận Giấy chứng nhận, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

- Công ty TNHH Bất động sản Nova Riversid hoặc người mua căn hộ chung cư có trách nhiệm nộp thuế chuyển quyền, lệ phí trước bạ theo quy định.

- Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside phải đảm bảo dự án khu chung cư đưa vào sử dụng, vận hành đảm bảo các tiêu chí, quy định về môi trường; trường hợp không đảm bảo sẽ bị xử lý theo quy định. 

2. Cục Thuế Thành phố và Sở Tài chính

 Có ý kiến xác nhận Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside đã hoàn tất việc thực hiện (hoặc không phải thực hiện) các nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với dự án của Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao khi thực hiện sáp nhập doanh nghiệp mà không thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 779/TB-VP ngày 01 tháng 11 năm 2019 và Thông báo số 359/TB-VP ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Sở Xây dựng

Có ý kiến xác nhận Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside đã hoàn tất (hoặc không phải thực hiện) nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án theo quy định.

4. Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố

- Tiếp nhận hồ sơ, xem xét giải quyết cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng đối với căn hộ chung cư tại dự án Khu nhà ở Phước Kiển tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (lô G) có ký hiệu tháp G1, G3, G4 và tháp G5 (gồm G1: 345 căn, G3: 345 căn, G4: 299 căn, G5: 322 căn – Theo Bảng thống kê căn hộ đính kèm Công văn số 18/2021-CV-RVS ngày 25/10/2021 của Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside). Không giải quyết cấp Giấy chứng nhận đối với các căn hộ tại tháp G2 và các cửa hàng kinh doanh thương mại tại tháp G1, G3, G4 và G5 để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bổ sung về tiền sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch của dự án, nghĩa vụ nhà ở xã hội “nếu có”, nghĩa vụ tài chính có liên quan của Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside và Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao đối với dự án của Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè khi sáp nhập doanh nghiệp “nếu có” theo quy định.

Việc cấp Giấy chứng nhận đối với các căn hộ tại tháp G2 và các cửa hàng kinh doanh thương mại tại tháp G1, G3, G4 và G5 (lô G) của dự án sẽ được xem xét, giải quyết sau khi Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside đã thực hiện hoàn tất nghĩa vụ nộp bổ sung về tiền sử dụng đất do điều chỉnh quy hoạch, nghĩa vụ về nhà ở xã hội, nghĩa vụ tài chính có liên quan của Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside và Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao đối với dự án của Công ty TNHH Bất động sản Ánh Sao tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè khi sáp nhập doanh nghiệp “nếu có” theo quy định và phải có ý kiến bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Khi cấp Giấy chứng nhận cho người mua căn hộ chung cư, thực hiện cập nhật hình thức sử dụng đất, thu hồi, chỉnh lý biến động Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 01296 và số CT 01298 ngày 09 tháng 7 năm 2010; Cập nhật, lưu trữ hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Nam Sài Gòn xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè của Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng đồng thời lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường để các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định./.                                                                                                                                                                                                           Phòng Quản lý đất

 


Số lượt người xem: 1670    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm