Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
6
5
9
6
9
1
Công tác quản lý đất đai 02 Tháng Ba 2022 3:30:00 CH

Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dự án Chung cư M2 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn tại Quận 7

 

 

Ngày 17/02/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 1114/STNMT-QLĐ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dự án Chung cư M2 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn tại Quận 7, thông tin cụ thể như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua căn hộ chung cư M2 thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây tại phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, Quận 7. Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

 

1.  Nguồn gốc pháp lý khu đất

Ngày 12 tháng 6 năm 2008, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 2508/QĐ-UBND thu hồi 176.145m2 đất tại phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nhà Bè và giao 143.620m2 đất cho Công ty TNHH Hoàn Cầu để xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật và và xây dựng khu nhà ở khu dân cư Tân Thuận Tây. 

Ngày 20 tháng 02 năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ: CT 20100 cho thửa đất số 46; tờ bản đồ số 7, Bộ địa chính phường Bình Thuận; quận 7 có diện tích 6.881,9m2 cho Công ty TNHH Hoàn Cầu để xây dựng chung cư. 

Ngày 19 tháng 3 năm 2018, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 1051/QĐ-UBND chấp thuận cho chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, Quận 7 từ Công ty TNHH Hoàn Cầu cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn. Trong đó có lô M2 có diện tích 6.881,9m2.  

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố cập nhật thay đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn trên Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số vào sổ: CT 20100 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 20 tháng 02 năm 2013

2.  Nghĩa vụ tài chính

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, Chi cục thuế khu vực Quận 7 – huyện Nhà Bè xác nhận:

Căn cứ Quyết định giao đất số 2508/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2008 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ở khu dân cư Tân Thuận Tây tại phường Bình Thuận và phường Tân Thuận Tây, Quận 7 với cơ cấu sử dụng đất tạm xác định gồm diện tích đất ở: 61.093 m2 và diện tích xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh: 18.940 m2.

Ngày 28 tháng 12 năm 2010, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất và thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu địa chỉ trụ sở 141 Võ Văn Tần, phường 3, quận 3 với nội dung sau:

- Tiền sử dụng đất phải nộp: 204.752.367.967 đồng cho phần diện tích tính tiền sử dụng đất 80.033 m2 gồm:

+ Đất ở: 61.093 m2.

+ Đất sản xuất kinh doanh: 18.940 m2.

- Lệ phí trước bạ nhà, đất phải nộp: 181.824.000 đồng.

3. Về chấp thuận đầu tư và cấp phép xây dựng

3.1. Về chấp thuận đầu tư

Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 6753/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án nhà ở Tân Thuận Tây tại phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, Quận 7 cho Công ty TNHH Hoàn Cầu. Trong đó có lô M2.

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành  Quyết định số 4983/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 6753/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố chấp thuận đầu tư dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây. Trong đó lô M2 có quy mô như sau:

- Diện tích khu đất 6.881,9m2.

- Mật độ xây dựng tối đa:

      + Khối đế: 49,78%

      + Khối tháp: 24,12%

- Hệ số sử dụng đất: 7,75 lần, trong đó:

      + Chức năng ở: 6,62 lần

      + Chức năng thương mại, dịch vụ, công cộng: 1,13 lần.

- Tầng cao công trình tối đa: 30 tầng (khối đế 02 tầng, khối tháp 28 tầng).

- Số lượng căn hộ: 528 căn.

3.2. Về cấp phép xây dựng

Hồ sơ thiết kế xây dựng được Cục Quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thẩm định và có Văn bản số 264/HĐXD-QLDA ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) dự án HR3 và M2; Văn bản số 398/HĐXD-QLTK ngày 19 tháng 7 năm 2019 thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật (TKKT) công trình HR-3 và M-2; Văn bản số 166/HĐXD-QLDA ngày 26 tháng 3 năm 2020 về thông báo kết quả thẩm định TKCS điều chỉnh dự án M2; Văn bản số 234/HĐXDQLTK ngày 13 tháng 5 năm 2020 thông báo kết quả thẩm định TKKT điều chỉnh công trình toà nhà M2.

Sở Xây dựng đã cấp Giấy phép xây dựng số 104/GPXD ngày 25 tháng 7 năm 2019 cấp cho công trình HR-3 và M-2 và Phụ lục Giấy phép xây dựng số 61/PLGPXD ngày 22 tháng 5 năm 2020 điều chỉnh Giấy phép xây dựng số 104/GPXD theo Bản vẽ thiết kế kỹ thuật điều chỉnh được Cục Quản lý Hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thẩm định tại Văn bản số 234/HĐXD-QLTK ngày 13 tháng 5 năm 2020.

4. Tình hình thực hiện dự án

Về quản lý chất lượng công trình

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng có Thông báo số 193/GĐ-GĐ1/HT có ý kiến như sau: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn để đưa vào sử dụng đối với công trình M-2 Khu dân cư Tân Thuận Tây tại Quận 7.

Về phòng cháy chữa cháy

Ngày 13 tháng 12 năm 2021, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an có Văn bản số 2572/PCCC&CNCH-P4 chấp thuận nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hạng mục công trình Tòa nhà M-2 thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây tại Quận 7.

5. Về kết quả kiểm tra hiện trạng xây dựng

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và công trình M-2 Khu dân cư Tân Thuận Tây tại Quận 7 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn; tham gia gồm các đại diện: Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Quận 7, Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Tây và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn. Căn cứ kết quả kiểm tra hiện trạng và hồ sơ do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Sài Gòn cung cấp, đại diện các đơn vị có ý kiến như sau:

- Qua kiểm tra kiểm tra hiện trạng xây dựng, các đơn vị ghi nhận công trình xây dựng phù hợp bản vẽ thiết kế kỹ thuật định kèm Văn bản số 234/HĐXD-QLTK ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng tại Thông báo số 193/GĐ-GĐ1/HT ngày 15 tháng 12 năm 2021.

- Sở Xây dựng: Trong quá trình xây dựng, Sở Xây dựng không xử lý sai phạm liên quan xây dựng.

- Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận: Không có tranh chấp khiếu nại về ranh đất.

6. Về nhà ở xã hội

Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành  Quyết định số 4983/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 6753/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân Thành phố chấp thuận đầu tư dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây. Đối với việc điều tiết nhà ở xã hội có ý kiến như sau:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tân Thuận Tây tại phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, Quận 7; Diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội được xác định tại các lô phố MR-1 và MR-2 với tổng diện tích là 12.772,3 m² (chiếm 20,9% tổng diện tích đất ở của dự án).

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn có trách nhiệm đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại Lô phố MR-1, MR-2 thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây, phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, Quận 7 theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Quỹ nhà ở xã hội tại Lô phố MR-1, MR-2 để phục vụ các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật và tái định cư cho Chương trình xây dựng chung cư mới, thay thế chung cư cũ, chương trình di dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân đang sống trên và ven kênh rạch.

7. Ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường  

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nội dung trên và đề nghị các đơn vị sau thực hiện:

-      Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn:

+ Sau khi được Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp Chứng nhận số nhà, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất đối với chung cư M2 thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây tại phường Bình Thuận, Quận 7 theo Khoản 22 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ) Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (hoặc giao hồ sơ cho người mua để tự nộp hồ sơ). Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn và người mua chưa thanh lý hợp đồng thì phải có văn bản xác định rõ người nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất.

+ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn hoặc người nhận chuyển nhượng Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất đối với chung cư M2 thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây tại phường Bình Thuận, Quận 7 nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

+ Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn phải đảm bảo dự án khu chung cư đưa vào sử dụng, vận hành đảm bảo các tiêu chí, quy định về môi trường; trường hợp không đảm bảo sẽ bị xử lý theo quy định. 

Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất đối với chung cư M2 thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây tại phường Bình Thuận, Quận 7 theo quy định; thu hồi, chỉnh lý Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đã cấp cho chủ đầu tư và cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. (Lưu ý: kiểm tra xác minh tình trạng thế chấp, bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trước khi xem xét trước khi cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất theo văn bản này

Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển toàn bộ hồ sơ (gồm bản vẽ và các văn bản nêu trên) đến Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố để giải quyết cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và Tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật./.

Phòng Quản lý đất


Số lượt người xem: 444    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm