Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
1
9
4
1
0
6
Công tác quản lý đất đai 05 Tháng Năm 2022 8:30:00 SA

Thông báo hủy bỏ 05 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 222/GCN, số 223/GCN, số 224/GCN, số 225/GCN và số 226/GCN ngày 25 tháng 8 năm 1994 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp (nay là Ủy ban nhân dân Quận 12)

 

 

Ngày 14/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 474/QĐ-STNMT-VPĐK hủy bỏ 05 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thọ Nam Sang gồm:

 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 222/GCN, ngày 25 tháng 8 năm 1994 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp đối với nhà đất tại số 22/14 ấp Thuận Quang, xã Tân Thới Nhứt, huyện Hóc Môn (nay là phường Tân Thới Nhất, Quận 12).

 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 223/GCN, ngày 25 tháng 8 năm 1994 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp đối với nhà đất tại số 22/14A ấp Thuận Quang, xã Tân Thới Nhứt, huyện Hóc Môn (nay là phường Tân Thới Nhất, Quận 12).

 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 224/GCN, ngày 25 tháng 8 năm 1994 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp đối với nhà đất tại số 22/14B ấp Thuận Quang, xã Tân Thới Nhứt, huyện Hóc Môn (nay là phường Tân Thới Nhất, Quận 12).

 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 225/GCN, ngày 25 tháng 8 năm 1994 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp đối với nhà đất tại số 22/14C ấp Thuận Quang, xã Tân Thới Nhứt, huyện Hóc Môn (nay là phường Tân Thới Nhất, Quận 12).

 

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 226/GCN, ngày 25 tháng 8 năm 1994 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp đối với nhà đất tại số 22/14D ấp Thuận Quang, xã Tân Thới Nhứt, huyện Hóc Môn (nay là phường Tân Thới Nhất, Quận 12).

 

Lý do: Do bị thất lạc.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến 05 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nêu trên không có giá trị pháp lý kể từ ngày ký Quyết định này.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 287    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm