Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
3
3
7
8
1
0
Công tác quản lý đất đai 13 Tháng Năm 2022 3:55:00 CH

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00461/07 ngày 15 tháng 9 năm 2005 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp

 

 

 

 

Ngày 08/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 274/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00461/07 ngày 15 tháng 9 năm 2005 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp đối với thửa đất số (Một phần thửa) 174, tờ bản đồ số 7 (Theo TL đo năm 2004), phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; đã đăng ký biến động chuyển quyền đứng tên bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc và bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi theo xác nhận số 77/TNMT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 12, nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 12.

 

 

Lý do:  bà Nguyễn Thị Mỹ Lộc và bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi đã làm mast bản chính Giấy chứng nhận nêu trên

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00461/07 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp ngày 15 tháng 9 năm 2005 không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 278    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm