Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
1
3
3
8
4
5
5
Công tác quản lý đất đai 18 Tháng Năm 2022 11:30:00 SA

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH04764 ngày 23 tháng 01 năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp

 

 

Ngày 13/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 351/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH04764 ngày 23 tháng 01 năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp, cho ông (bà) Vương Trung Nam – Nguyễn Thị Sen (Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất gồm: ông Trần Quang Phi, CCCD số: 048064000072, bà Lê Thị Kim Oanh, CCCD số: 079167007493). Ngày 27 tháng 02 năm 2020 đăng ký biến động cho ông (bà) Nguyễn Minh Hiếu – Lý Nguyễn Ngọc Trâm, đối với thửa đất số 532, tờ bản đồ số 63, Phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

Lý do ông (bà) Nguyễn Minh Hiếu – Lý Nguyễn Ngọc Trâm đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận nêu trên.

 

 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH04764 ngày 23 tháng 01 năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 222    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm