Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
4
8
8
3
4
Các công tác khác 02 Tháng Mười Một 2018 2:30:00 CH

Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài nguyên và môi trường năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 583/TTr-VP ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài nguyên và môi trường năm 2018. Nay Sở Tài nguyên và  Môi trường thực hiện công bố Quyết định số 2964/QĐ-TNMT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để các tổ chức, cá nhân được biết./.

 

Đính kèm Quyết định số 2964/QĐ-TNMT tại đây.

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 2496    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm