• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
6
1
4
0
8
4
Công tác cải cách hành chính 22 Tháng Hai 2020 2:35:47 CH
Thông báo triển khai thực hiện trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đối với một số thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường  (05/09/2018)
Triển khai Kế hoạch số 1452/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi ...
Thông báo triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường  (27/04/2018)
Kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức vận hành thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại địa chỉ http://dichvucong-stnmt.tphcm.gov.vn bao gồm: - Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. - Thủ tục cấp bổ sung nội dung giấy phép ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm