• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
4
1
5
7
0
8
Công tác quản lý đất đai 17 Tháng Năm 2021 1:38:02 SA
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 19154/2002 ngày 19/9/2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp  (10/05/2021)
Ngày 23/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 298/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 19154/2002 ngày 19/9/2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông Võ Văn Bửu và bà Nguyễn Kim Son đối với nhà đất tại số 5I Cư xá Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình ...
Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)  (29/04/2021)
Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-BCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai sửa đổi và thực hiện Công văn số 1002/UBND-NCPC ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ...
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 193894 (CT 45356) do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 5 năm 2015  (27/04/2021)
Ngày 09/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 270QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 193894 (CT 45356) do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04 tháng 5 năm 2015 hiện nay do ông Nguyễn Quốc Tuấn, ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 2064/2004 ngày 06/5/2004 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp  (27/04/2021)
Ngày 09/04/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 269/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 2064/2004 ngày 06/5/2004 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp cho ông Đỗ Văn Sơn (đã đăng ký biến động ngày 07 tháng 11 năm 2017) đối với thửa số 67, tờ bản đồ số 04 (sơ đồ ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số H01195/Bình Hưng Hòa A do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấp ngày 13/07/2005  (27/04/2021)
Ngày 09/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 268/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số H01195/Bình Hưng Hòa A do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấp ngày 13/07/2005 do UBND quận Bình Tân cấp cho ông Lìu Hậu Bẩu tại vị trí nhà, đất 6/60, khu ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00214 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp ngày 28/4/2014  (27/04/2021)
Ngày 09/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 267/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00214 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp ngày 28/4/2014 cho ông Trần Văn Bảy và bà Nguyễn Thị Phước. tại thauwr 518, tờ bản đồ số 43, trên đất có căn ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 6550/2007/UB.GCN ngày 08/10/2007 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp  (27/04/2021)
Ngày 09/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 266/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung số 01 đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 6550/2007/UB.GCN ngày 08/10/2007 do Ủy ban nhân dân quận Tân Phú cấp cho ông Nguyễn Văn Sơn đối với căn nhà số 237 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1854/97 ngày 07/4/1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp  (27/04/2021)
Ngày 09/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 265/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1854/97 ngày 07/4/1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp, đã cập nhật thay đổi chủ sở hữ cho bà Đinh Thị Vấn ngày 18/01/202 tại mục III của Giấy chứng nhận đối với thửa đất số ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 529123, số vào sổ CH00373 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp ngày 19/01/2011  (25/04/2021)
Ngày 09/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 264/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 529123, số vào sổ CH00373 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp ngày 19/01/2011 cho ông Nguyễn Phát Ham đối với căn nhà số 349 Trần Xuân Soạn, phường Tân ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành V 623413, số vào sổ 124QSDĐ/HTH do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 13/6/2002  (25/04/2021)
Ngày 09/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 263/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số phát hành V 623413, số vào sổ 124QSDĐ/HTH do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 13/6/2002 cho ông Nguyễn Văn Danh dối với thửa đất số 541, 540, tờ bản đồ số 14, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Lý do: ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm