• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
4
9
0
1
8
Công tác quản lý đất đai 02 Tháng Mười Hai 2020 8:11:47 CH
Cập nhật thông tin tài sản thế chấp  (26/10/2020)
Ngày 14/10/2020, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố ban hành Công văn số 11816/VPĐK-ĐK về cập nhật thông tin tài sản thế chấp, nội dung Công văn nêu rõ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố nhận được hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 17, tờ bản đồ số 8, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức theo Giấy chứng nhận quyền sử ...
Cập nhật thông tin tài sản thế chấp  (26/10/2020)
Ngày 14/10/2020, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố ban hành Công văn số 11814/VPĐK-ĐK về cập nhật thông tin tài sản thế chấp, nội dung Công văn nêu rõ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất tại số 360 Xa Lộ Hà Nội, phường Phước Long B, Quận 9 theo Giấy chứng nhận quyền sử ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00329 ngày 29/10/2010 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp  (22/10/2020)
Ngày 21/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 760/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00329 ngày 29/10/2010 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp cho ông Huỳnh Thảo Gấu do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp đối với thửa đất số 689, tờ ...
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtsố H00901/7013913 ngày 02/5/2007 ngày 13/5/2020 do Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh cấp  (22/10/2020)
Ngày 21/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 759/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtsố H00901/7013913 ngày 02/5/2007 ngày 13/5/2020 do Ủy ban nhân dân Huyện Bình Chánh cấp cho hộ bà Lê Thị Nhị (Đã đăng ký thay đổi chủ sử dụng là bà Phạm Thị Phương Thảo) tại vị trí thuộc thửa ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00482 ngày 19/4/2017 do Ủy ban nhân dân Quận 8 cấp  (22/10/2020)
Ngày 21/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 758/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00482 ngày 19/4/2017 do Ủy ban nhân dân Quận 8 cấp cho ông (bà) Quan Kỳ Hưng (Là người đại diện cho nhóm người cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung đính kèm của Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00505 ngày 20/9/2012 do Ủy ban nhân dân Quận 10 cấp  (22/10/2020)
Ngày 21/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 761/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung đính kèm của Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00505 ngày 20/9/2012 do Ủy ban nhân dân Quận 10 cấp cho Bà Hồ Nguyễn Khánh Hoài đối với thửa 61 tờ bản đồ số 19 tại địa ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 01819 ngày 09/12/2011 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp  (22/10/2020)
Ngày 21/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 810/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 01819 ngày 09/12/2011 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho Ông: La Thành Thái đối với thửa đất số 829, tờ bản đồ số 29 (bản đồ địa chính số), xã Hiệp ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 02259 ngày 31/7/2013 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp  (22/10/2020)
Ngày 21/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 811/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 02259 ngày 31/7/2013 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho Ông: Trần Văn Tám và Bà: Nguyễn Thanh Diệp, đối với thửa đất số 915, tờ bản đồ số 3 (bản đồ ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành 797662746601476, số vào sổ 01476/2009 ngày 15/6/2009 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp  (22/10/2020)
Ngày 21/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 786/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành 797662746601476, số vào sổ 01476/2009 ngày 15/6/2009 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp cho ông (bà) Nguyễn Văn Khỏe – Nguyễn Thị Vuôn đối với nhà đất ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành AB 318874 số vào sổ 01131/2005 ngày 17/02/2005 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp  (22/10/2020)
Ngày 21/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 784/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, quyền sở hữ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành AB 318874 số vào sổ 01131/2005 ngày 17/02/2005 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp cho ông (bà) Võ Thanh Cảnh – Trần ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm