• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
4
9
2
4
5
Công tác quản lý môi trường 13 Tháng Năm 2020 10:10:00 SA

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND

 

Căn cứ Thông báo số 94/TB-VP ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/05/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố (sau đây gọi tắt là dự thảo Quyết định).

Theo đó, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể:

+ Điều chỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều liên quan quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn do thay đổi phương thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt thành 02 nhóm: Nhóm chất thải có thể tái chế và nhóm chất thải còn lại

+ Điều chỉnh sửa đổi, bổ sung một số Điều liên quan quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nhằm làm rõ quy định thẩm quyền, trách nhiệm ban hành giá dịch vụ này.

Vì sự tác động của dự thảo Quyết định, Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến góp ý dự thảo Quyết định.

Mọi góp ý xin gửi qua mail ttdchau.stnmt@tphcm.gov.vn trước ngày 12/06/2020.

 

Tải dự thảo tại đây

 

Phòng Quản lý chất thải rắn.


Số lượt người xem: 1025    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm