• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
4
1
4
5
6
5
Công tác quản lý môi trường 14 Tháng Tám 2020 10:50:00 SA

Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

 

Ngày 31/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1678/QĐ-BTNMT chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển an toàn và môi trường dầu khí.

 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến các đơn vị có liên quan được biết.

 

Đính kèm thông tin chi tiết tại đây

 

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 835    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm