■  Thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở tại dự án Khu nhà ở 1,34 ha phường Bình An, thành phố Thủ Đức  (02/03)
■  Báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020  (01/03)
■  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai  (01/03)
■  Quy định mới về giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển  (01/03)
■  Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025  (01/03)
■  12/ Thông tin khu đất cần thẩm định  (01/03)
■  13/ Thông tin khu đất cần thẩm định  (01/03)
■  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tuần 9: Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021  (01/03)
■  Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01020 ngày 05/3/2012 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp  (24/02)
■  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tuần 8: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021  (22/02)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
5
0
9
6
2
1
Công tác quản lý môi trường 26 Tháng Giêng 2021 3:50:00 CH

Thông tin các đơn vị vận chuyển bùn hầm cầu

 

 

 

Để tăng cường việc quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải thông tin danh sách các đơn vị thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu về nhà máy xử lý của Công ty Hòa Bình 06 tháng cuối năm 2020.

 

Đính kèm danh sách tại đây.

 

 

Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 304    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm