• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
6
3
9
1
8
Các công tác khác 24 Tháng Bảy 2018 4:05:00 CH

Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh

 

 

       Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 1048/QĐ-STNMT-TTCNTT công bố Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định nêu rõ các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở khi thực hiện các dự án liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bành thành phố phải tuân thủ theo nội dung, lộ trình thực hiện “Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh”.

 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi thực hiện các dự án liên quan đến thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường cần tham khảo và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện đồng bộ, thống nhất theo “Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh” nhằm đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường với kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Đính kèm Quyết định tại đây.

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 2120    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm