■  Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án  (18/05)
■  Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án  (18/05)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH04764 ngày 23 tháng 01 năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp  (18/05)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 1305/2007/GCN ngày 17 tháng 7 năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp  (18/05)
■  Văn bản khẩn của TP HCM về tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 4  (17/05)
■  Về đề xuất chung cư có thời hạn sử dụng: Phải đảm bảo quyền lợi người dân và phù hợp với thực tế  (17/05)
■  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tuần 20: Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022  (16/05)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở số 1840/2007/UB-GCN ngày 18 tháng 6 năm 2007 do Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp  (13/05)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00461/07 ngày 15 tháng 9 năm 2005 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp  (13/05)
■  Thông tin các tổ chức được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (13/05)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
0
0
9
6
6
6
9
Các công tác khác 13 Tháng Sáu 2019 1:30:00 CH

Báo cáo phục vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030

 

Để có cơ sở báo cáo phục vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2575/BTNMT-TCCB ngày 04 tháng 6 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện báo cáo và thống kê theo đề cương cụ thể như sau:

Phần 1. Thực trạng thực hiện chức năng, nhiệm vụ (thống kê theo Phụ lục 01)

1. Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV: Những nhiệm vụ đã thực hiện; những nhiệm vụ đã giao nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành do các yếu tố khách quan và chủ quan (cơ chế, chính sách, điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, nhân lực,… hoặc không còn phù hợp); những nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa được quy định. Đánh giá sự phù hợp, không phù hợp, nguyên nhân của sự không phù hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

2. Đánh giá việc thực hiện phân cấp theo Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố; 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho thủ trưởng Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đối với các lĩnh vực thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

3. Mối quan hệ phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với các ngành, đơn vị khác.

Phần 2. Thực trạng nguồn nhân lực (thống kê theo Phụ lục 03, 04)

Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thống kê, đánh giá chung về thực trạng đội ngũ công chức bao gồm cả công chức cấp phường, xã; đánh giá về mức độ phù hợp giữa khối lượng công việc được giao với nguồn lực hiện có (nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính,…). Thời điểm chốt số liệu tính đến ngày 31/5/2019.

Phần 3. Đề xuất, kiến nghị: Đề xuất, kiến nghị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực,…

Phần 4. Tài liệu kèm theo báo cáo: Quyết định phê duyệt Đề án hoặc Danh mục vị trí việc làm đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường (Bộ phận Tổ chức – Văn phòng Sở) bao gồm file scan, file word, file excel qua hộp thư điện tử dtttrinh.stnmt@tphcm.gov.vn hoặc totrinh.dt3@gmail.com trước ngày 20 tháng 6 năm 2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 

Đính kèm chi tiết tại đây

 

Văn phòng Sở

 

 

 


Số lượt người xem: 3419    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm