• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
4
5
0
3
Công tác quản lý đất đai 21 Tháng Giêng 2020 4:40:00 CH

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BL238715, số vào sổ CH01012 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp

 

 

Ngày 20/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 23/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BL238715, số vào sổ CH01012 ngày 30 tháng 8 năm 2012 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp cho ông Ngô Hữu Điệp, đối với thửa đất số 658, tờ bản đồ số 37, nhà đất số 37/3S Đông Lân, xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lý do: ông Ngô Hữu Điệp làm mất bản chính trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BL238715, số vào sổ CH01012 ngày 30 tháng 8 năm 2012do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành BL238715, số vào sổ CH01012 ngày 30 tháng 8 năm 2012 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

 

Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố


Số lượt người xem: 198    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm