■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (01/12)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (01/12)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (01/12)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (01/12)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (01/12)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất 21 Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình  (30/11)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất số 432, 434, 436, 438 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3  (29/11)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất 201A đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5  (29/11)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5  (29/11)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh  (29/11)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
0
9
5
0
2
3
Công tác quản lý đất đai 04 Tháng Sáu 2020 1:55:00 CH

Đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 04 lô đất có ký hiệu 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2

 


- Lô 3-8

+ Phương án đấu giá: văn bản số 1591/STNMT-TTPTQĐ ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Văn bản số 995/UBND-ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án đấu giá.

+ Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 14/05/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 3-8 thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm , phường An Khánh, Quận 2.

- Lô 3-9

+ Phương án đấu giá: văn bản số 1592/STNMT-TTPTQĐ ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Văn bản số 996/UBND-ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án đấu giá.

+ Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 14/05/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 3-9 thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm , phường An Khánh, Quận 2.


- Lô 3-12

+ Phương án đấu giá: văn bản số 1515/STNMT-TTPTQĐ ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Văn bản số 997/UBND-ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án đấu giá.

+ Quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 3-12 thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, Quận 2.

- Lô 3-5

+ Phương án đấu giá: văn bản số 1537/STNMT-TTPTQĐ ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Văn bản số 994/UBND-ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt phương án đấu giá.

+ Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 14/05/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất 3-5 thuộc khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm , phường An Khánh, Quận 2.

             

                 Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Số điện thoại : 02866817380.


 

 

Trung tâm phát triển Quỹ đất


Số lượt người xem: 1712    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm