• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
9
2
0
5
Công tác quản lý đất đai 29 Tháng Tư 2020 9:30:00 SA

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02796 ngày 21 tháng 12 năm 2012 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp

 

 

 

Ngày 29/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 341/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02796 ngày 21 tháng 12 năm 2012 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp cho ông Nguyễn Minh Tuấn và bà Đỗ Thị Quanh đối với thửa đất số 537, tờ bản đồ số 01 (BĐĐC), xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lý do: ông Nguyễn Minh Tuấn và bà Đỗ Thị Quanh đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02796 ngày 21 tháng 12 năm 2012 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp, không có giá trị pháp lý kể từ  ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở.

 

 


Số lượt người xem: 399    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm