• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
9
5
9
0
Công tác quản lý đất đai 06 Tháng Tư 2020 10:55:00 SA

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 22564/2002 ngày 26 tháng 12 năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố cấp

 

 

 

Ngày 31/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 314/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ trang bổ sung số 01  Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 22564/2002 ngày 26 tháng 12 năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố cấp cho ông Trương Thái và bà Tràn Thị Ngọc đối với thửa đất số 61, tờ bản đồ số 16 – BĐĐC P03, Q3, có địa chỉ số 174/89 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký thay đổi chủ sở huux ngày 30/01/2003 cho bà Trương Huệ Phương.

 

Lý do: bà Trương Huệ Phương đã làm mất bản chính trang bổ sung số 01  Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 22564/2002 ngày 26 tháng 12 năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến bản chính trang bổ sung số 01  Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 22564/2002 ngày 26 tháng 12 năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố cấp, không có giá trị pháp lý kể từ  ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở.

 

 

 


Số lượt người xem: 302    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm