• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
9
4
1
1
Công tác quản lý đất đai 24 Tháng Tư 2020 1:30:00 CH

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01413 ngày 26 tháng 6 năm 2014 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận cấp

 

 

 

Ngày 24/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 334/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01413 ngày 26 tháng 6 năm 2014 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận cấp cho ông Nguyễn Phù Trí Dũng và bà Lưu Thị Kim Hồng đối với thửa đất số 64 tờ bản đồ số 11, phường 5, quận Phú Nhuận (số nhà 120/4 Thích Quảng Đức, Phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh).

 

Lý do: ông Nguyễn Phù Trí Dũng và bà Lưu Thị Kim Hồng đã làm mất bản chính trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01413 ngày 26 tháng 6 năm 2014 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến bản chính trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01413 ngày 26 tháng 6 năm 2014 do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận cấp, không có giá trị pháp lý kể từ  ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở.

 

 

 


Số lượt người xem: 289    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm