• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
9
4
0
7
Công tác quản lý đất đai 28 Tháng Tư 2020 2:10:00 CH

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1572/QSDĐ/ĐG ngày 15 tháng 8 năm 2000 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp

 

 

Ngày 27/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 336/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1572/QSDĐ/ĐG ngày 15 tháng 8 năm 2000 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho bà Lê Thị Dựng, đối với thửa đất số 1379, tờ bản đồ số 13, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lý do: bà Lê Thị Dựng đã làm mất bản chính trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1572/QSDĐ/ĐG ngày 15 tháng 8 năm 2000 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến bản chính trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1572/QSDĐ/ĐG ngày 15 tháng 8 năm 2000 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp, không có giá trị pháp lý kể từ  ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở.

 

 

 


Số lượt người xem: 473    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm