• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
9
0
7
5
Công tác quản lý đất đai 28 Tháng Tư 2020 2:35:00 CH

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 556QSDĐ/Bình Chánh ngày 04 tháng 10 năm 1999 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp

 

 

 

Ngày 28/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 338/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 556QSDĐ/Bình Chánh ngày 04 tháng 10 năm 1999 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Bảy gồm thửa đất số 279, 257, tờ bản đồ số 02 (TL02/CT-UB), xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Lý do: ông Nguyễn Văn Bảy đã làm mất bản chính trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 556QSDĐ/Bình Chánh ngày 04 tháng 10 năm 1999 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến bản chính trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 556QSDĐ/Bình Chánh ngày 04 tháng 10 năm 1999 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp, không có giá trị pháp lý kể từ  ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở.

 

 

 


Số lượt người xem: 404    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm