• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
0
9
6
1
7
Công tác quản lý đất đai 29 Tháng Tư 2020 2:30:00 CH

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vởi đất số CH20523 ngày 09 tháng 12 năm 2013 do Ủy ban nhân dân Quận 4 cấp

 

 

 

Ngày 28/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 339/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vởi đất số CH20523 ngày 09 tháng 12 năm 2013 do Ủy ban nhân dân Quận 4 cấp cho ông Le Thanh Nhung, bà Hồ Thị Mỹ Ngọc đối với nhà đất số 303/19/7 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc thửa số 36 tờ bản đồ số 6, Phường 2, Quận 4).

 

Lý do bà Hồ Thị Mỹ Ngọc đã làm mất bản chính trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vởi đất số CH20523 ngày 09 tháng 12 năm 2013 do Ủy ban nhân dân Quận 4 cấp nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến bản chính trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vởi đất số CH20523 ngày 09 tháng 12 năm 2013 do Ủy ban nhân dân Quận 4 cấp, không có giá trị pháp lý kể từ  ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở.

 

 

 


Số lượt người xem: 339    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm