■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (03/10)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (03/10)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại phường An Lạc, quận Bình Tân  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 201A đường Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại Vị trí 1 đường số 3B Khu dân cư Conic, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 188-192-194 đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại Lô P2, Khu A - Đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phong, quận 7  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 65 - 89 đường Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5  (03/10)
■  Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin khu đất cần thẩm định giá tại 28/9 đường Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7  (03/10)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
1
9
4
0
7
8
Công tác quản lý đất đai 11 Tháng Tám 2020 8:50:00 SA

UBND Thành phố đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 8

 

 

Ngày 13/7/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2520/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 8.

 

Theo đó, diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2020cho 16 phường, gồm có: đất nông nghiệp là 125,09ha; đất phi nông nghiệp là 1.786,30ha; đất đô thị là 1.911,39ha.

 

Kế hoạch thu hồi đất trong năm 2020: đất nông nghiệp là 12ha; đất phi nông nghiệp là 46,92ha; đất đô thị là 1.911,39ha.

 

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 22,84ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, phi nông nghiệp là 1,10ha. Hiện nay, trên địa bàn Quận 8 không có diện tích chưa đưa vào sử dụng.

 

Thực hiện rà soát theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác quản lý quy hoạch đô thị và giải quyết các dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 8 thống nhất không đăng ký chuyển tiếp sang kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với 32 dự án, trong đó có 04 dự án đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015; 06 dự án đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2016; 15 dự án đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017; 06 dự án đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018; 01 dự án đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 8 được UBND Thành phố phê duyệt không có dự án Khu dân cư Đô thị Cảng Phú Định.

 

UBND Thành phố giao Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; tổ chức thực hiện, kiểm tra kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất; chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; phù hợp chương trình phát triển nhà ở riêng lẽ.

 

UBND Thành phố giao các Sở, Ngành có liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban nhân dân Quận 8 thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi.

 

Thành Việt – Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 1220    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm